Skip til primært indhold

Syddanske skadeklinikker og skadestuer har landets mest tilfredse patienter

Tilfredsheden med de syddanske akutklinikker og akutmodtagelser er over landsgennemsnittet i den årlige patientundersøgelse for akutområdet.

Akut syge og tilskadekomne syddanskere er generelt godt tilfredse med deres besøg på regionens skadestuer og klinikker.

En ny undersøgelse viser, at 9 ud af 10 akutte patienter i nogen, høj eller meget høj grad er tilfredse med deres besøg, og det betyder, at Region Syddanmark har de bedste resultater for både akutklinikker og akutmodtagelser i hele landet.

Formanden for sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen (S), siger:

- Det er godt at se, at patienterne oplever, at vi gør det, vi siger – at Region Syddanmark er borgernes og patienternes region. Det er et rigtig fint resultat og et velfortjent skulderklap til medarbejderne.

God behandling - men information om ventetid kan forbedres

Både akutklinikker og akutmodtagelser lever i 2017 op til Region Syddanmarks kvalitetsmål om, at mindst 36,8 procent af patienterne skal være ”meget tilfredse.”

Patienterne er især tilfredse med personalet, som vurderes til at være venlige og imødekommende ligesom tilfredsheden med plejen og behandlingen også ligger i top.

På spørgsmålet om, om patienten informeres tilstrækkeligt i udviklingen i ventetiden fra ankomst til undersøgelse, klarer regionen sig lidt bedre end landsgennemsnittet, men der er stadig plads til forbedring.

I Region Syddanmark svarer ca. 6 ud af 10 patienter på de syddanske akutmodtagelser, at de oplever ventetid. På skadeklinikkerne er det godt 4 ud af 10 patienter, der oplever ventetid på skadeklinikkerne. Og knap hver anden af de ventende patienter mener slet ikke, at de får information om ventetid.

Poul-Erik Svendsen siger:

- Man får jo en vejledende tid, når man ringer til skadevisitationen, og derfor er det rigtigt ærgerligt, at patienterne ikke får den information, de har brug for, hvis tiden alligevel ikke holder. Det er ikke nogen nem øvelse at give de ventende patienter præcis information om ekstra ventetid og jeg ved, at medarbejderne er meget opmærksomme på det problem. Men der skal åbenbart mere til – og derfor bliver vi nødt til at få kigget på, hvad vi kan gøre for at forbedre den løbende information.

2.148 syddanskere har svaret på spørgsmål

Undersøgelsen er foregået ved, at 4.523 syddanskere, der har været i behandling på en akutmodtagelse eller skadeklinik, efterfølgende fik et spørgeskema, som blev sendt til deres digitale postkasser eller som brev til dem, der er fritaget for digital post. 2.148 besvarede undersøgelsen.

I spørgeskemaet er der 21 spørgsmål, som handler om alt fra generel tilfredshed med behandlingen til skiltning, smertelindring og ventetid i forbindelse med besøget.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden fra 23. august til 12. september 2017.

Læs undersøgelsen på www.patientoplevelser.dk

Fakta om undersøgelsen

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser (LUP Akutmodtagelse) er en årlig spørgeskemaundersøgelse af akut ambulante, somatiske patienters oplevelser i forbindelse med deres besøg i en akutmodtagelse eller akutklinik.

Formålet med LUP Akutmodtagelse er at få systematisk viden om, hvordan patienter, der har et besøg i en af landets akutmodtagelser/-klinikker, oplever dette besøg. Det er fjerde år, at LUP Akutmodtagelse gennemføres.

Yderligere oplysninger

APPFWU01V