Skip til primært indhold

Ventetiden på høreområdet falder

Bestræbelserne på at sænke ventetiden på høreområdet ser nu ud til at bære frugt. Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland og Odense Universitetshospital har alle formået at sænke ventetiderne markant.

Der er mærkbare fremskridt at spore på høreområdet i Region Syddanmark. Efter en lang periode med uacceptabelt lange ventetider på høreapparatsbehandling, så falder ventetiden nu markant på tre af regionens sygehusenheder.

Siden maj måned har Sygehus Lillebælt formået at sænke ventetiden med 53 uger, så den nu er på 60 uger.  Odense Universitetshospital har skåret 17 uger af ventetiden, mens personalet på Sygehus Sønderjylland har formået at nedbringe ventetiden med 27 uger til nu 38 uger. 

Selvom der stadigvæk er ventetid på høreapparatsbehandling, så er sundhedsudvalgsformand i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen (S), godt tilfreds med udviklingen:

- Der er virkelig blevet arbejdet hårdt på at få gjort noget ved de alt for lange ventetider. Jeg vil gerne rose personalet for deres vilje til at yde en ekstra indsats, og at de har formået at løse opgaverne på helt nye måder, der øger effektiviteten.

Tal fra starten af august viser, at der er 2.240 patienter, der har udsigt til mere end 6 måneders ventetid. En markant nedgang i forhold til maj, hvor tallet var på 3.097 patienter.

Flere forskellige løsninger har medvirket til en nedgang i ventetiden

På Sygehus Lillebælt har personalet blandt andet indvilliget i at arbejde ekstra om lørdagen, ligesom man har formået at udnytte de særlige hørebokse bedre, så de primært kun bruges til at lave selve høreundersøgelsen, og ikke til udlevering og justering af høreapparater. Derudover har man også øget bemandingen af audiologiassistenter.

I Odense har man blandt andet øget bemandingen af audiologiassistenter og gentænkt måden, de visiterer patienterne på.

På Sygehus Sønderjylland har man blandt andet ændret i måden man visiterer patienterne på, ligesom man udnytter de særlige hørebokse bedre, så de primært kun bruges til hørekontroller, hvor de tidligere også blev brugt til udlevering og justeringer af høreapparaterne samt kontroller.

Tilbagemeldingerne fra sygehusene er, at ventetiderne sandsynligvis vil falde yderligere, og det bør de også, mener Poul-Erik Svendsen.

- Selvom personalet på sygehusene har leveret en flot indsats henover sommeren, så er det vores klare holdning, at vi have ventetiderne længere ned. Nu ser vi, om vi kan få sænket dem yderligere, så vi rammer et tåleligt niveau.

Sundhedsudvalget vil følge udviklingen på området og vil gennemgå ventetiderne igen til december.

Fakta om ventetiderne på høreområdet:

Patienter, der har behov for et nyt høreapparat, har over en længere periode måtte vente for længe på behandling. Regionen oprettede derfor en regional høreklinik i Sønderborg og har efterfølgende gennemført en række tiltag, der skal sænke ventetiderne.

Opgørelser over ventetiden på høreområdet viser, at der henover sommeren 2018 er begyndt at ske et fald i ventetiden til høreapparatsbehandling på regionens fire sygehusenheder.

Pr. 28. august 2018 er ventetiderne følgende:

  • OUH Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus har på nuværende tidspunkt 104 ugers ventetid (faldende fra 121 uger i maj)
  • Sygehus Lillebælt har en ventetid på 60 uger (faldende fra 123 uger i maj)
  • Sygehus Sønderjylland har en ventetid 38 uger (faldende fra 65 uger i maj)
  • Sydvestjysk Sygehus har en ventetid på 78 uger (hverken stigende eller faldende).
  • Den regionale høreklinik i Sønderborg har en ventetid på 12 uger. 

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

Yderligere information:

APPFWU02V