Skip til primært indhold

Nyt forskningsprojekt skal gøre oprensning af jordforurening billigere

Region Syddanmark vil sammen med Aarhus Universitet teste en ny metode, som kan styrke regionens position inden for jord- og grundvandsoprensning. Forventningen er, at metoden fx kan skære 10 mio. kr. af omkostningerne ved en totaloprensning i Kærgård Klitplantage.

Et nyt forskningsprojekt kan være med til at sænke prisen på oprensning af jord- og grundvandsforureninger med op til 10 procent.

Bag projektet står Region Syddanmark i samarbejde med Aarhus Universitets Department of Geoscience, og forsøget vil i de kommende måneder blive gennemført i Kærgård Klitplantages grube 3.

Målet er at udvikle en ny metode, som kan gøre det både lettere og billigere at anvende kemisk oxidation til at oprense især større forureninger ved hjælp af ”intelligente” borerør, som kan sende signaler om, hvordan det kemiske oxidationsmiddel spredes dybt nede i jorden.

- Faktisk vil vi kunne få en oversigt over forureningen og den kemi, vi injicerer, for hver ca. 20 centimeter, forklarer Jørgen Fjeldsø Christensen, der er geolog og Region Syddanmarks projektleder på oprensningen i Kærgård Klitplantage.

- Jeg forventer, at vi både får ny viden og skabt et unikt vidensmiljø, som kan styrke Region Syddanmarks position inden for jord og grundvandsforurening både nationalt og internationalt.

Godt for pengepung og miljø

De 15 meter lange borerør vil blive udstyret med kobberelektroder, hvorefter der sættes strøm til dem. I første omgang skal metoden testes med 10 elektroderør i grube 3. 

- Vi kommer til at få enorme mængder data. Derfor går en del af projektet ud på at udvikle en algoritme, der kan omsætte data til en fuld 3D-visualisering, siger Jørgen Fjeldsø Christensen og fortsætter:

- Det betyder, at vi ved en oprensning i alle gruberne i Kærgård forhåbentlig kan gå fra 100-120 borehuller til et væsentligt lavere antal. Det vil også gøre det muligt at afmåle mængden af det tilsatte oxidationsmiddel mere præcist. Og det er godt nyt for både omkostninger og natur, tilføjer han. 

International interesse

Kemisk oxidation er en velkendt metode til at nedbryde forurenende stoffer som klorerede opløsningsmidler, sulfonamider (en type antibiotika) og toluen (opløsningsmiddel), der er nogle af de stoffer, der er sivet ned i grundvandet under gruberne.

Den enestående metode vil også kunne anvendes i andre af regionens større oprensningssager, hvor kemisk oxidation anvendes. Det kunne fx være en mulig oprensning af den omfattende forurening under Grindsted by. Men også internationalt vil man kunne sænke omkostningerne ved denne type jordrensning med 10 procent.

Resultaterne ventes publiceret i et videnskabeligt tidsskrift og præsenteret på større nationale og internationale konferencer.

Regionsrådet i Region Syddanmark har afsat 948.000 kr. til projektet.

Fakta – Tidsplan

  • November 2017: Fabrikation af elektroderørene
  • December 2018: Opsætning af elektroderørene i grube 3 begynder
  • Forsommer 2018: Dataindsamling og tolkning af resultater begynder
  • Forår 2019: Endelig afrapportering

Yderligere oplysninger

Jørgen Fjeldsø Christensen, geolog og projektleder på oprensningen i Kærgård Klitplantage, tlf.: 29 20 19 28

APPFWU02V