Skip til primært indhold

Erhvervsindsats har givet 1.600 ekstra job i Syddanmark

De 45 erhvervsudviklingsprojekter, som Syddansk Vækstforum i perioden 2010 til 2012 indstillede til EU-støtte, har øget beskæftigelsen i deltagervirksomhederne markant. Det viser ny rapport om effekterne af de såkaldte strukturfondsprojekter.

Der er skabt mindst 1.600 flere arbejdspladser i de virksomheder, der har deltaget i syddanske strukturfondsprojekter med projektstart i 2010-2012, hvis man sammenligner med virksomheder inden for samme forretningsområde.

Det viser en ny rapport udarbejdet af Region Syddanmark, Erhvervsstyrelsen og Danmarks Statistik, som måler effekterne af projekterne.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), der er formand for Syddansk Vækstforum, siger:

- Det er meget opløftende, at vi kan dokumentere så markante effekter af vores indsats for at skabe vækst og arbejdspladser i regionen. Ikke mindst er jeg glad for, at der er kommet 1.600 ekstra job ud af indsatsen.

Produktionsvirksomheder dominerer

I alt har 1.800 virksomheder deltaget i ét eller flere af de EU-støttede erhvervsudviklingsprojekter, som Syddansk Vækstforum står for indstillingerne af. Ved at sammenligne deltagervirksomhederne med en kontrolgruppe kan man langt mere præcist isolere effekterne af projektdeltagelsen.

Samtidig er effekten i større virksomheder med over 100 ansatte udeladt, da det her er vanskeligere at tilskrive effekter i form af beskæftigelses- og omsætningsfremgang alene til projektdeltagelsen.

Deltagervirksomhederne kommer fra mange forskellige typer af brancher, men især virksomheder inden for industri og bygge/anlæg udgør en forholdsmæssig stor del. Fx fylder industrivirksomhederne blot fem pct. af alle virksomheder på landsplan, men hele 27 pct. af de deltagende virksomheder.

Alle hjørner af Syddanmark

89 pct. af deltagervirksomhederne har base i Region Syddanmark, og samtlige 22 syddanske kommuner har flere virksomheder repræsenteret i projekterne.

- Det er af stor betydning, at vi har deltagervirksomheder med fra hele regionen, og at effekterne er tydelige på tværs af de særlige områder, vi har valgt at satse på, siger Stephanie Lose og fortsætter:

- Og bortset fra turismen, som jo er meget lokalt funderet, er det minimum halvdelen af virksomhederne inden for de andre forretningsområder, der også eksporterer deres produkter til udlandet. 

Fakta om effektvurderingerne

  • I de strukturfondsprojekter, der blev startet i perioden 2010-2012, er der efter tre år skabt 200 fuldtidsarbejdspladser inden for sundheds- og velfærdsinnovation, 200 inden for offshore, 220 inden for turisme, 450 inden for design og kreative erhverv og 710 fuldtidsarbejdspladser inden for brede indsatser. (NB! Tallene kan ikke direkte lægges sammen, da samme virksomhed kan optræde inden for to eller flere forretningsområder).
  • Fem af seks syddanske forretningsområder har oplevet signifikant flere arbejdspladser med undtagelse af energieffektivisering.
  • Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsinnovationsprojekter har til sammen øget omsætningen med 280 mio. kr. som følge af projektdeltagelsen.
  • I alt er der i perioden givet 393 mio. kr. fra EU til 45 projekter i Region Syddanmark. EU-finansieringen kan maksimalt udgøre 50 pct. af projektomkostningerne. Resten udgøres af projektdeltagerne selv og anden offentlig og privat medfinansiering).
    Rapporten ”Effektmåling og monitorering 2016 – Strukturfondsindsatsen i Region Syddanmark” kan hentes her

Yderligere oplysninger:

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V