Skip til primært indhold

Vi er blevet 6.873 flere syddanskere

Der er nu 1.217.170 borgere i Region Syddanmark efter en stigning i indbyggertallet på næsten 7.000 i 2016, især takket være indvandring. Samtidig er ledigheden faldende og produktiviteten stigende. Det viser den årlige Kontur-analyse, som indeholder kommunale og regionale nøgletal om alt fra pendling til erhvervsstruktur og uddannelse.

2016 var et godt år for borgere og virksomheder i Region Syddanmark. Regionen kunne sige goddag til hele 6.873 flere syddanskere, så målet i den regionale Det Gode Liv-strategi om 12.000 flere indbyggere i 2020 er således godt i gang med at blive indfriet. Også ledigheden er fortsat med at falde for både mænd og kvinder.

Det viser Kontur 2016 for Region Syddanmark, der har samlet de nyeste data om alt fra jobskabelse til vækst og beskæftigelse.

- Det går faktisk bedre i Syddanmark, end både eksperterne og vi selv gik og troede. Jeg er overbevist om, at én af årsagerne er vores målrettede arbejde med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra ind- og udland, som virksomhederne har behov for til at skabe ny vækst i regionen, siger Bo Libergren (V), der er formand for Udvalget for Regional Udvikling.

Høj jobskabelse i nye virksomheder

Den positive udvikling blev for nylig bekræftet af en ny opgørelse fra Danmarks Statistik, som viste, at Region Syddanmark sammen med Hovedstaden har haft den største vækst i bruttonationalproduktet over de seneste seks år på 1,3 pct. om året i gennemsnit.

Region Syddanmark er især specialiseret inden for fødevarer, energi/miljø og transport.

- Med over 1.200.000 indbyggere og over 550.000 arbejdspladser er Region Syddanmark i den grad afgørende for udviklingen i hele landet, påpeger Bo Libergren og fortsætter:

- Omdrejningspunktet i vores Det Gode Liv-strategi har været at profilere Syddanmark som et attraktivt sted at bo og leve, som man vil, og et godt sted at drive virksomhed.

Udvalgsformanden glæder sig desuden over en solid produktivitetsfremgang på 1,8 pct. i 2016 – et pænt stykke over landsgennemsnittet på 0,2 pct.

Ifølge de senest opgjorte tal fra 2014 blev der etableret 3.051 nye virksomheder i de 22 syddanske kommuner, og de kan samtidig prale af den højeste jobskabelse i landet og tillige en høj overlevelsesgrad.

Flere skal i job

- Vi har dog også nogle udfordringer. På trods af fremgang på stort set alle parametre ligger vi fortsat under landsgennemsnittet, når det gælder beskæftigelsesfrekvensen, så den skal vi have hævet yderligere i de kommende år. Det går godt med at få unge til at tage en uddannelse, men vi skal have øget kompetencerne hos de, der allerede er i beskæftigelse, så virksomhederne også i fremtiden kan få den arbejdskraft, de efterspørger.

Det Gode Liv handler om alle de ting, der er med til at skabe og påvirke vores liv og ikke alene om at få borgerne i Syddanmark til at leve længere. Men faktum er, at den gennemsnitlige middellevetid for en syddansker er steget til 80,8 år – klart over landsgennemsnittet.

Kontur 2016 kan downloades her

Yderligere oplysninger

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU01V