Skip til primært indhold

Rådgivere vil også fremover gennemgå syddanskeres medicin

Der er gode erfaringer med at lade farmaceuter fra Psykiatriens Medicinrådgivning undersøge, om syddanskere, der har svære psykiske sygdomme og en kompleks medicinliste, får den rette medicin. Regionsrådet bevilliger nu 3,8 millioner kroner om året til at gøre Psykiatriens Medicinrådgivning permanent.

Pilleæsken indeholder ofte flere forskellige slags lægemidler mod psykisk sygdom (psykofarmaka), hvis man har en svær psykisk sygdom. Og selvom intentionerne er gode, er kombinationen af medicinen ikke altid optimal.

For der er risiko for, at mennesker, der får flere slags psykofarmaka, får for meget medicin eller får bivirkninger, som eksempelvis øget vægt, træthed og ændret stofskifte. Det kan resultere i forskellige livsstilssygdomme.

Skaber mindre ulighed i sundhed

Det var på den baggrund, at Region Syddanmark i 2014 fik penge fra satspuljen til at oprette Psykiatriens Medicinrådgivning.

Her gennemgår et team af farmaceuter med specialviden om psykofarmaka medicineringen af syddanskere, der har svære psykiske sygdomme og komplekse medicinlister.

Teamet underviser både læger, sygeplejersker, plejepersonale, og patienter og pårørende i brugen af medicin, ligesom farmaceuterne også rådgiver den behandlingsansvarlige læge i spørgsmål om medicin. Teamet arbejder tværsektorielt og samarbejder ikke bare med regionens behandlingstilbud, men også med eksempelvis kommunale plejehjem og praktiserende læger.  

Og det har de gjort så godt, at regionsrådet i dag har besluttet, at Psykiatriens Medicinrådgivning skal videreføres efter nytår, hvor bevillingen fra satspuljen udløber. 

Thies Mathiasen (DF), som er formand for regionens psykiatri- og socialudvalg, er begejstret:

- Det er ret imponerende, at medicinrådgivningen på knap tre år har gennemgået 3.600 indlagte borgeres medicinering og i mange tilfælde også justeret på sammensætningen i samarbejde med den behandlingsansvarlige læge. For den enkelte kan det føre til en bedre hverdag med færre bivirkninger og mindre risiko for livsstilssygdomme. Det er en kæmpe gevinst, fordi disse mennesker i forvejen har det svært og har risiko for at dø tidligt. Så medicinrådgivningen er et konkret eksempel på, hvordan regionen arbejder på at skabe mindre ulighed i sundhed og styrker det nære sundhedsvæsen.

Fakta

Ideen om Psykiatriens Medicinrådgivning opstod i 2013, hvor en rapport viste, at der var stor forskel på regionernes brug af psykofarmaka. Rapporten viste også, at det var udbredt, at patienter fik flere typer psykofarmaka på samme tid, og at patienter med kompleks medicinering kunne have behov for, at der blev fulgt op på effekten og bivirkningerne af deres medicin.

Det kommer til at koste 3,8 millioner kroner om året at drive Psykiatriens Medicinrådgivning.

Yderligere oplysninger

Udvalgsformand Thies Mathiasen, DF, Psykiatri- og socialudvalget, Region Syddanmark, mobil: 4040 7746

Anders Meinert Pedersen, lægefaglig direktør, Psykiatrien, Region Syddanmark, tlf: 9944 4802

Kontaktoplysning

APPFWU01V