Skip til primært indhold

Ny pris sætter fokus på den lille ting, der gør en stor forskel på socialområdet

Med en pris på 25.000 kroner sætter Region Syddanmark nu fokus på rehabiliterende indsatser, der har forbedret den enkelte borgers liv som svært fysisk eller psykisk handicappet. Målet er at fremme videndelingen på tværs til gavn for både borgere og medarbejdere på regionens sociale centre.

Hvordan er det, at man som medarbejder kan gøre en reel forskel for en borger, der har meget svære psykiske eller fysiske handicaps, sindslidelser eller tunge sociale vanskeligheder?

Hvad er det helt konkret, der skal til for at man kan støtte det udviklingshæmmede barn med svær autisme, den psykisk syge misbruger eller hjerneskadede borger til at blive bedre til at mestre eget liv? Den lille ting, som gør den store forskel for det menneske?

Det er præcis, hvad Region Syddanmark med indstiftelsen af den nye rehabiliteringspris nu vil have medarbejderne til at sætte ord på – og jagten på gode eksempler fra dagligdagen på regionens sociale bosteder er netop gået i gang.

Formanden for psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark, Thies Mathiasen, (DF), siger:

- Det er en rigtig spændende, at vi nu beder medarbejderne om at sætte ord på de handlinger, der gør en forskel – og jeg glæder mig til at se, hvordan de gode historier kan inspirere og smitte positivt af på hele socialområdet og de borgere, der er så afhængige af, at medarbejderne har en rehabiliterende tilgang til dem. For det er jo det dem og deres livskvalitet, det hele handler om.

Gensidig inspiration og erfaringsudveksling

Fra 1. maj til 31. oktober kan medarbejderne derfor finde og indsende gode historier om såkaldte rehabiliterende indsatser, der har ført til, at borgerne har fået et mere meningsfyldt liv, hvor de i højere grad mestrer eller har fået større indflydelse på deres eget liv og dagens gøremål, end de havde før.

Hver måned samles de indsendte gode historier, og der udvælges tre historier, der går videre til den endelige kåring af ”Årets rehabiliterende indsats” i december 2016.

Historierne formidles desuden på tværs af centrene med henblik på gensidig inspiration og erfaringsudveksling. Medarbejderne på socialområdet kan således på regionens intranet læse og debattere alle de indsendte historier om en rehabiliterende indsats.

Det nye initiativ er et led i arbejdet med rehabiliteringsstrategien for det regionale socialområde, som alle sociale centre arbejder med.

Yderligere oplysninger:

Udvalgsformand Thies Mathiasen (DF), Psykiatri- og socialudvalget, Region Syddanmark, tlf. 4040 7746
 

Driftsdirektør Christian Schacht-Magnussen, socialområdet, Region Syddanmark, tlf. 2054 0002

Kontaktoplysning

APPFWU01V