Skip til primært indhold

Forurening på Østerstrand skal væk hurtigst muligt

Et cirka 100 meter langt område på Østerstrand i Fredericia har siden 2014 været lukket for offentligheden på grund af olieforurening. På et møde i går mellem Fredericia Kommune, Region Syddanmark og Shell blev det besluttet, at Shell etablerer en barriere, der kan forhindre olie i at nå stranden. Sammen med en naturlig nedbrydning skal disse tiltag sikre, at forureningen er væk inden for en overskuelig årrække.

Det er mere end 30 år siden, at tusindvis af liter olie løb ud fra Shells tanke på havneterminalen i Fredericia i retning mod Østerstrand og Lillebælt. Siden har Shell iværksat en række tiltag for at opsamle olien og forhindre den i at brede sig yderligere.

Torsdag 26. maj var Shell inviteret til møde i regionshuset for at forklare de nye forslag til afværgeforanstaltninger over for den politiske følgegruppe, som blev nedsat i december 2014. Følgegruppen består af politikere og embedsfolk fra Fredericia Kommune og Region Syddanmark.

Af den seneste undersøgelsesrapport fra Shell fremgår det, at etableringen af 15 opsamlingsbrønde til olierester har haft begrænset effekt. På mødet foreslog Shell derfor som næste skridt at etablere en biologisk barriere mellem terminalen og stranden. Barrieren skal hindre mere olie i at nå stranden og Lillebælt. 

- Shell har gode erfaringer fra både Danmark og udlandet med barrierer af aktivt kul og bakterier, der opsuger og nedbryder forureningen. Så snart sådan en biologisk ”væg” er etableret, forventer vi, at stranden kan være renset inden for tre til syv år, siger raffinaderidirektør Andreas Krobjilowski.

Biologi skal rense stranden

Formanden for Miljø- og Energiudvalget i Fredericia Kommune, Christian Bro (S), var på mødet stærkt optaget af, at stranden bliver renset, og at det sker inden for en nær tidshorisont:

- For os og byens borgereer det vigtigste naturligvis at få genåbnet stranden. Så vi har brug for en holdbar løsning og en tydelig tidsplan for, hvornår vi kan forvente, at forureningen er fjernet.

Christian Bro anerkender, at den mindst indgribende metode til at oprense olieforureningen er at anvende en biologisk metode, som Shell foreslår.

- Omvendt er vi også nødt til at have en sikkerhed for, at vi kan fjerne forbudsskiltene inden for en overskuelig årrække. Så hvis det om et par år viser sig, at den naturlige biologiske nedbrydning går for langsomt, må vi finde alternative løsninger.

Barriere må gerne være bredere

Region Syddanmarks formand for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer, Jørn Lehmann Petersen (S), hilser det velkommen, at Shell nu foreslår at etablere en barriere for at forhindre mere forurening i at nå strand og bælt.

- Jeg er tilfreds med, at Shell aktivt arbejder på at få fjernet forureningen, og jeg synes, det lyder spændende at få afprøvet teknologien med en biologisk barriere. Det er dog teknologi, som vi ikke kender, og derfor insisterer vi på, at der sker en løbende monitering af effekten.

Parterne blev på mødet desuden enige om at få yderligere undersøgt mængden og beliggenheden af den olie, der er inde på selve havneterminalområdet, og hvordan den bevæger sig via grundvandsstrømme. Det giver desuden et mere solidt grundlag for at finde den optimale placering af barrieren.

Den politiske følgegruppe og Shell forventer at mødes igen om et års tid, når undersøgelsen er tilendebragt, og Shell har sat den nye barriere op.

Yderligere oplysninger:

Jørn Lehmann Petersen (S), formand for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer, tlf.: 4040 5833

Christian Bro (S), formand for Miljø- og Energiudvalget i Fredericia Kommune, tlf.: 2085 0192

Jesper Brieghel, kommunikationsdirektør, Shell, tlf.: 4161 2480

Kontaktoplysning

Jørn Lehmann Petersen


40 40 58 33
APPFWU02V