Skip til primært indhold

Regionsrådet vedtog besparelser

Besparelserne på sundhedsområdet i Region Syddanmark er nu endeligt vedtaget. Regionsrådet har godkendt den aftale om udmøntning af besparelser, som et bredt flertal bestående af 36 ud af regionsrådets 41 politikere har indgået forlig om.

Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance indgik allerede 4. april 2016 forlig om besparelserne på 200 millioner kroner i regionens budget for 2016. En del af besparelsen er fundet dels ved et nedsat skøn for udgifterne til sygehusmedicin, dels gennem administrative besparelser på 13 millioner kroner i regionshuset.

På regionsrådsmødet 25. april blev besparelsen endeligt vedtaget. Medlemmerne fra forligspartierne stemte for, mens SF, Enhedslisten og Vejle Folkeparti stemte imod.  Før afstemning om forligspartiernes hovedforslag blev et ændringsforslag fra Vejle Folkeparti og et hovedforslag fra SF stemt ned.

Den vedtagne aftale betyder blandt andet, at syddanske borgere fortsat kan komme på sygehuset i Middelfart, Tønder og Nyborg, hvorimod sygehusfunktionerne i Give lukker, og friklinikken flytter til sygehuset i Grindsted.

Desuden nedlægges akutbilerne i Faaborg, Grindsted, Skærbæk og Haderslev, og paramedicinerne flyttes over i ambulancerne, der rykker ud fra de samme stationer, således at de opgraderes til paramedicinerambulancer. En tilsvarende opgradering til paramedicinerambulancer gennemføres ni andre steder i regionen – blandt andet på Vestfyn, i Fredericia og i Vejle, hvor ordningerne med udrykningslæger ophører.

Vi har været nødt til at kigge på helheden

Regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V) er tilfreds med, at aftalen nu endelig er helt på plads, men kan samtidig godt forstå de frustrationer, som kan følge med en sådan beslutning:

- Nogle er glade og andre er skuffede. Jeg kan sagtens forstå, at de borgere, der oplever, at deres sygehus lukker, er frustrerede og kede af det, men vi har været nødt til at kigge på helheden og på, hvordan vi får mest muligt ud af vores penge i forhold til at få det bedste sundhedsvæsen samlet set i regionen. Det har ikke været nogen nem opgave, men jeg synes, vi har fundet frem til den bedst mulige løsning. En løsning som bedst muligt balancerer økonomiske, sundhedsfaglige og geografiske hensyn.

Omstillinger på psykiatriområdet

En række omstillinger på psykiatriområdet er nu også endeligt vedtaget. De skal frigøre midler til arbejdet med reducering af tvang. Det betyder blandt andet, at de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Aabenraa og Esbjerg fusioneres og får fælles afdelingsledelse. Det sker uden at der nedlægges dag- og døgnfunktioner i Esbjerg.

Kommunale ønsker om øget samarbejde

I de mange høringssvar, regionsrådet har modtaget i forbindelse med høringen, er der også en række svar fra regionens kommuner. Mange af disse indeholder tilkendegivelser fra kommunerne om, hvor stor en betydning et nært og sammenhængende sundhedsvæsen har samt input til øget samarbejde mellem regionen og kommunerne. 

Stephanie Lose siger:

- Vi har med interesse læst kommunernes konkrete forslag og ønsker til øget samarbejde, og i forligskredsen er vi enige om, at der fortsat skal være fokus på at skabe et bedre samspil mellem region, kommuner og almen praksis. Vi vil styrke dialogen med kommunerne om udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Derfor tager vi initiativ til en række møder med kommuner, hvor vi skal drøfte deres forslag til øget samarbejde.

Fakta

  • De syddanske regionsrådspolitikere indgik i september sidste år et forlig om budgettet for 2016.
  • Besparelser på 200 millioner kroner på sundhedsområdet blev endeligt vedtaget af et bredt flertal i det syddanske regionsråd 7. oktober 2015. Kun Enhedslisten stemte imod.
  • 25. januar 2016 sendte regionsrådet et katalog med forslag til besparelser i høring, og høringsfristen udløb 14. marts. Regionen modtog 172 høringssvar.
  • Aftagende vækst i medicinudgifterne har siden skabt et ekstra prioriteringsrum på cirka 20 millioner kroner. Besparelsen på 200 millioner kroner er derfor endt som en besparelse på 167 millioner kroner, når de 13 millioner, der skal spares i regionshuset, også er trukket fra.
  • Besparelsen på de 167 millioner kroner indfases gradvist frem mod 2017, mens den i 2016 udgør cirka 123 millioner kroner.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V