Skip til primært indhold

Nemmere adgang til digitale borgerløsninger er sikret

Tværsektorielt samarbejde sikrer billigere og nemmere adgang til telemedicin og digitale borgerløsninger i Region Syddanmark.

Den Digitale Landevej. Sådan hedder et tværsektorielt innovationsprojekt i Region Syddanmark, som netop er gået ind i sin anden fase, der indeholder afprøvninger baseret på en række konkrete projekter og løsninger hos parterne.

Bag projektet står Esbjerg, Varde, Vejen, Aabenraa og Odense kommuner, de fem sygehuse i regionen, den private partner Next Step Citizen, som er et datterselskab af SE, og Region Syddanmark.

Den Digitale Landevej skal bygge digital bro mellem sygehuse, almen praksis og kommuner. Herigennem banes vejen for, at de forskellige aktører billigere og nemmere kan udvikle, drive, indføre og benytte telemedicin og digitale borgerløsninger til gavn for borgerne.

- Med Den Digitale Landevej bygger vi videre på erfaringerne fra tidligere telemedicinske projekter i regionen og hjælper med at bygge bro mellem forskellige sektorer og løsninger. Endnu en gang viser vi, hvordan vi i Region Syddanmark forstår at arbejde sammen på tværs af sektorer til gavn for borgerne. Det er netop muligt, fordi både regionen og de syddanske kommuner har så stort fokus på innovation, siger Carl Holst (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Udfordringerne ved dagens telemedicinske løsninger er, at selv de bedste løsninger risikerer at strande imellem de forskellige offentlige ”siloer” – sygehuse, almen praksis, hjemmepleje, osv. – og ofte bliver de telemedicinske løsninger en dyr investering.

Konsultation i eget hjem

Den Digitale Landevej vil bl.a. tage udgangspunkt i de tekniske virkemidler, borgeren selv råder over – det kan fx være en tablet, computer eller smartphone – og koble løsningen på borgerens eget udstyr. Det kan fx være i forbindelse med at sende data opsamlet i hjemmet til sygehuset, den praktiserende læge eller hjemmeplejen. Det kan også være i form af videokonference, hvor borgeren i eget hjem via computeren har konsultation med eksempelvis sin egen læge eller sygehuset. Allerede her er der en betydelig besparelse i forhold til, at det offentlige stiller tekniske hjælpemidler til rådighed.

Set fra borgerens synspunkt får han eller hun en mere fleksibel behandling, fordi konsultationen kan klares uden ventetid i borgerens eget hjem – eller på borgerens arbejdsplads. Det betyder, at man som borger ikke behøver at tage fri fra arbejde og bruge tid på at sidde og vente på sygehuset, men kan nøjes med kun at bruge den tid, der er nødvendig til selve konsultationen. Dette skulle gerne give borgeren oplevelsen af et mere effektivt og smidigt forløb.

- Med Den Digitale Landevej skaber vi samtidig en del af det fundament, der gør det muligt at realisere den seneste sundhedsaftales vision om sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren. For kronisk syge borgere bliver det fx lettere og mere trygt at anvende digitale løsninger til at overvåge egen sundhed i hjemmet. De kan nemt og hurtigt komme i kontakt med sundhedspersonale via skærmen, når der er behov for det, siger direktør for Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune Arne Nikolajsen.

Stort potentiale

En anden og væsentlig udfordring i dag er, at de enkelte sektorers systemer ikke taler sammen. Det vil de kunne med Den Digitale Landevej, der opbygger et digitalt spor, som alle instanser kan kommunikere med.

- At Den Digitale Landevej nu bliver en realitet understreger kun det store potentiale for fleksibilitet og effektivitet, digitaliseringen kan bringe ind i den offentlige sektor. Med den fælles infrastruktur binder vi en række løsninger sammen, og til forskel fra i dag vil man nu kunne ”tale sammen” på tværs af sektorer f.eks. mellem den praktiserende læge, hjemmeplejen og hospitalets læger. Det er fantastisk, at vi nu kan gå fra hensigtserklæringen i 2014 til konkret handling i 2015. Jeg kan kun rose samarbejdet og de dygtige udviklere bag Den Digitale Landevej, siger Niels Duedahl, adm. direktør i SE.

Med alle de involverede parters underskrifter på plads er også den finansielle del af projektet faldet i hak i forhold til Den Digitale Landevejs tre faser, som med håndslaget nu går ind i fase to.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, tlf.: 4032 5210
Jacob Stengaard Madsen, konstitueret regionsdirektør, Region Syddanmark, tlf.: 2920 1020
Arne Nikolajsen, direktør for Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune, tlf.: 2347 7128
Adm. direktør Niels Duedahl, SE, tlf. 2922 8508

APPFWU02V