Skip til primært indhold

Internetpsykiatri er fremtiden

Syddanske borgere med depression skal også i 2016 og 2017 have tilbuddet om psykiatrisk behandling over internettet. Region Syddanmarks Psykiatri- og socialudvalg vil derfor afsætte to mio. kr. til driften, indtil projektet forhåbentligt udbredes til hele landet i 2017.

Det skal fortsat være muligt for mennesker, der lider af depression, at få psykiatrisk hjælp i hjemmets trygge rammer - i hvert fald hvis det står til Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark.

Udvalget har netop indstillet, at regionen afsætter godt to mio. kr. til at fortsætte arbejdet med depressionsbehandling over computeren.

- Vi kan se en masse potentiale i vores internetpsykiatri, og derfor skal vi naturligvis fortsætte det spændende arbejde. Patienterne er glade for tilbuddet, og erfaringerne viser, at patienterne generelt mærker en tydelig effekt, og at symptomerne bliver meget mindre, siger Thies Mathiasen (DF), der er formand for Psykiatri- og socialudvalget.

På baggrund af erfaringerne med internetbaseret behandling af depression har Psykiatrien i Region Syddanmark pr. marts 2015 valgt at udvide tilbuddet til også at omfatte behandling af patienter med angst.

Behandling i hjemmet

Behandlingsforløbet kan foregå hjemme hos patienten. Det kræver kun, at den pågældende har adgang til en computer med internet og webcam.

Forløbet starter med en videosamtale, hvor en psykolog vurderer om behandlingsformen egner sig til den enkelte patient.

Behandlingen består derefter af en række behandlingstrin med tilhørende daglige øvelser, som patienten gennemfører i et computerprogram. Formålet er at lære patienten, hvordan den pågældende kan arbejde med sine tankemønstre.

Computerprogrammet understøttes af psykolog, som følger patienten i 10 uger.

Internetpsykiatrien skal rulles ud

Behandlingstilbuddet er en del af EU-projektet ”Mastermind”, der evaluerer internetbaserede behandlingstilbud i 11 lande, og projektet indgår som fokuspunkt for Regionernes Sundheds-It.

Den endelig evaluering af projektet ligger klar i efteråret 2015, og hvis resultaterne er positive, har regionerne forpligtet sig til at udbrede behandlingstilbuddet nationalt.

- Alt peger indtil videre på, at behandlingen har en gavnlig effekt på patienterne, og jeg kan derfor ikke forestille mig andet, end at vores tilbud bliver udbredt til resten af landet. Projektet bliver forhåbentligt endnu et godt eksempel på, hvordan vi lærer af hinanden på tværs af regionerne og udbreder ideerne til borgernes bedste, siger Thies Mathiasen.

Regionsrådet skal endelig behandle Psykiatri- og socialudvalgets indstilling til finansieringen på regionsrådsmødet i august 2015.

Fakta:

Internetpsykiatri-projektet udspringer af Den Nationale Handlingsplan for Telemedicin og var støttet af Fonden for Velfærdsteknologi med 5 mio kr.. Projektet løb i perioden november 2012 til februar 2015.

Yderligere informationer:

Udvalgsformand Thies Mathiasen (DF), Psykiatri- og socialudvalget, Region Syddanmark, 
Psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen, Region Syddanmark, telefon 2920 1020
 

Kontaktperson

APPFWU02V