Skip til primært indhold

Shopovation giver mere for pengene

Mere værdi for pengene og højere kvalitet til borgerne. Det er resultatet af at drage det private erhvervsliv ind i indkøbsprocessen allerede inden udbudsfasen. Shopovation hedder begrebet, som nordisk konference i Odense satte fokus på 5. februar.

290 milliarder kroner – eller hvad der svarer til godt 45 supersygehuse. Så mange penge bruger det offentlige hvert år på at købe varer og tjenesteydelser. Der er derfor brug for, at de varer, der indkøbes, rammer præcist ned i det behov, patienter, pårørende og personale har – ikke bare i dag, men også i fremtiden.

Når det private erhvervsliv inviteres ind tidligt i et indkøbsforløb, får det viden om det offentliges behov. På den måde kan det bedre honorere krav om fx innovation og bæredygtighed. Når det offentlige åbner dørene for det private erhvervsliv tidligere i et indkøbsforløb, får det offentlige mere værdifuld viden, der kan kvalificere dem til at foretage endnu bedre indkøb.

Med andre ord er Shopovation en gevinst for både det private erhvervsliv og det offentlige.

Torsdag 5. februar 2015 var godt 100 repræsentanter fra offentlige indkøbsafdelinger, små og mellemstore virksomheder og innovationskonsulenter fra hele norden samlet til en nordisk konference om Shopovation – når innovation rammer indkøb - hos Syddansk Sundhedsinnovation i Odense.

Fælles nordisk koncept

- Det er altafgørende, at vi indkøber smart og effektivt, så den offentlige sektor får mere værdi for pengene, og borgerne oplever højere kvalitet, sagde Karsten Uno Petersen (S), formand for Innovationsudvalget i Region Syddanmark, og uddybede:

- Vi tror på, at et samarbejde mellem det private erhvervsliv og det offentlige sundhedsvæsen kan give fordele for begge parter. Gennem et sådant samarbejde kan vi bruge den offentlige efterspørgsel til at fremme innovationen hos de private virksomheder.

Konferencen opsummerede det arbejde, der har stået på i styregruppen for Nordic PPI Net, som på tværs af de nordiske lande har arbejdet med begrebet offentlig-privat innovation i indkøbsprocesser. Nordic PPI Net har bl.a. arbejdet på at identificere lighederne og forskellene i tilgangen til innovative indkøb i de nordiske lande, og hvordan de juridiske rammer for innovative indkøb i norden kan læses. Styregruppens arbejde er kulmineret i et koncept for dialog mellem offentlig og privat i forbindelse med indkøbsprocesser. Et koncept, der kan bruges i hele norden.

Erik Riis Krogh og Tina Pihlkjær Gade er hhv. strategisk indkøber og udbudsjurist i Region Syddanmark i Vejle og har været aktive i projektarbejdet omkring Nordic PPI Net. De deltog begge på konferencen og mener, at Shopovation kan rykke på den gængse måde at foretage indkøb på.

- Det er i mødet mellem virksomhederne, innovationskonsulenterne og de offentlige indkøbsmedarbejdere, at der skabes nye værdifulde løsninger til sundhedsvæsenet. Sammen skaber vi merværdi til gavn for patienterne, forklarede Tina Pihlkjær Gade.

Input fra Skotland

At der er value for money i at tænke innovativt i alle processerne, er Skotland som et af de lande i verden, der er længst fremme på det sundheds- og velfærdsinnovative område, et godt eksempel på. Det var derfor naturligt, at landet var repræsenteret på konferencen ved John Matheson, direktør for Financial Health, eHealth and Pharmaceuticals i den skotske statsadministration.

- Den skotske regering har sat en omfattende reform af offentlige ydelser i gang. Involvering af borgerne og en innovativ tilgang til, hvordan disse ydelser leveres, er kernen i reformen. Jeg er særligt stolt af at præsentere Skotlands syn på innovative indkøb i dag, da en stor del af vores tilgang kan overføres til andre lande i Europa. Jeg har personligt set meget frem til at høre om udviklingen i Region Syddanmark, Danmark og de øvrige nordiske lande, så jeg kan returnere til Skotland med mange gode eksempler på nyeste og bedste praksis, sagde han.

Yderligere oplysninger:

Formand for Innovationsudvalget Karsten Uno Petersen (S), Region Syddanmark, 
Vicedirektør Anders Wang Maarbjerg, Syddansk Sundhedsinnovation, tlf. 2158 9958

APPFWU01V