Skip til primært indhold

Syddanske uddannelser er et hit

Rekordoptag på de videregående uddannelser i Region Syddanmark er et tegn på, at det er vigtigt med en decentral uddannelsesstruktur.

Når de i alt godt 12.000 nye studerende begynder på deres videregående uddannelse i Syddanmark i morgen, er det ikke kun et vigtigt skridt for den enkelte unge. Det er samtidig et vigtigt skridt i regionens årelange satsning på at tiltrække flere unge til de videregående uddannelser i Syddanmark. Det fortæller regionsrådsformand Stephanie Lose (V):

- Overordnet set glæder det mig, at optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark stiger med tre procent sammenlignet med sidste år. Region Syddanmark er dermed den region, der oplever størst fremgang i optaget. Udviklingen er samtidig meget vigtig i bestræbelserne på at nedbringe det uddannelsesmæssige efterslæb, som kendetegner Syddanmark, siger hun.

De tre procents fremgang skal også ses i lyset af den dimensionering, den tidligere regering påbegyndte i efteråret 2014. Derfor er fremgangen endnu mere imponerende, mener Stephanie Lose.

Fremgang i hele regionen

Syddanmark er kendetegnet ved et bredt decentralt udbud af videregående uddannelser. Det er noget, regionsrådet sætter meget højt, fordi det bl.a. bidrager til at forsyne det regionale arbejdsmarked med kvalificeret og højt uddannet arbejdskraft, som de syddanske virksomheder efterspørger. Derfor er det meget positivt for regionen, at optaget på de videregående uddannelser ikke kun er steget i regionens uddannelsesmæssigt største by, Odense, men at flere af de øvrige uddannelsesbyer i Syddanmark også har oplevet fremgang i optaget sammenlignet med sidste år.

Optaget er således steget i både Kolding, Sønderborg, Vejle, Svendborg og Fredericia. Set over en toårig periode tæller listen af byer med stigende optag også Esbjerg. Her oplevede man i forhold til sidste år et lille fald i optaget på én procent, svarende til 12 studerende fra 2014 til 2015, men samlet set er optaget dog steget med fem procent siden 2013.

En rundspørge fra foråret 2015 blandt de virksomheder, som indgår i Region Syddanmarks Vækstbarometerviser, at 45 procent har problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. I den henseende er det positivt, at det stigende optag i de syddanske uddannelsesbyer primært gælder de erhvervsrettede uddannelser. Eksempelvis er optaget på ingeniør-uddannelserne i Sønderborg og Esbjerg steget med i alt 20 procent i løbet af de seneste to år, mens optaget på erhvervsakademiuddannelserne i Vejle, Kolding, Esbjerg og Sønderborg samlet set er 28 procent højere i 2015 sammenlignet med 2013.

Det er det, de unge vil ha’

Regionens satsning på den decentrale udbredelse af de videregående uddannelser går fint i spænd med den nye regerings politik på området. Således har uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen tidligere været ude med en opfordring til, at de videregående uddannelsesinstitutioner ansøger om lov til at oprette flere uddannelser med decentral beliggenhed. En opfordring, som regionsrådsformand Stephanie Lose, med afsæt i regionens politik på området, også bakker op om:

- Den store fremgang i antallet af optagne på de videregående uddannelser viser jo med al tydelighed, at det er noget, de unge efterspørger. Derfor vil vi også i fremtiden kæmpe for at beholde og udvide de decentrale uddannelsestilbud, siger hun.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V