Skip til primært indhold

Byregionerne stormer frem

Arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, sundheds- og fritidstilbud samles i stigende grad i de større danske byer. I takt med byernes vokseværk og stigende indpendling, er adgangen til kvalificeret arbejdskraft fra byernes opland også blevet vigtigere for at kunne udvikle byregionerne til gavn for både by og land. Det viser analysen ”Byer i bevægelse”, som Region Syddanmark og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde har udarbejdet.

Størrelse betyder noget, når de danske byer skal tage konkurrencen op med udenlandske byer om erhvervsudvikling. De store og omkringliggende mindre byer bliver stadigt mere afhængige af hinanden. Derfor har Region Syddanmark og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i fællesskab undersøgt sammenhænge mellem by og opland og betydningen her af for byregionernes udvikling i analysen ”Byer i bevægelse”.

- Med den her analyse får vi underbygget den tendens, vi længe har været opmærksomme på. Nemlig at danskerne pendler stadig mere, og vi pendler ikke bare til de store byer, men også ud af byerne. Det giver en ny dynamik og dermed nogle muligheder for vækst, som man ikke skal underkende, siger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S).

Arbejdet har blandt andet bestået i at afdække nye vinkler i den byregionale tendens, hvor byerne er begyndt at spille en rolle, der rækker ud over sig selv, og hvor byerne ”låner størrelse” fra et stadig større opland. Og konklusionen er tydelig, at de større regionale byer vokser og i høj grad trækker væksten.

- Der er meget, byregionerne kan. Men der er også noget, de ikke kan, siger regionrådsformand i Region Syddanmark Carl Holst (V) og fortsætter:

- Byregionerne har nogle begrænsninger i forhold til, at de ikke får de områder med, som ligger langt fra centrum af storbyerne og deres opland. Her har regionerne en vigtig opgave med at bruge de regionale byer til at drive udviklingen i en større geografi, hvor vi sikrer, at der også bliver lige muligheder for vækst og udvikling i yderområderne.

Garant for vækst i hele landet

Analysen ”Byer i bevægelse” tegner et portræt af de 12 største danske byer og Sønderborg. For hver by beskrives pendlingsmønstre, byregionens geografiske spredning og udvikling, til- og fraflytning.
 
De nye tal viser for eksempel at indpendlingen til Aarhus er steget med 19 pct. i perioden fra 2003-2013, men at 3.700 af de nye indpendlere kommer fra kommuner, der ikke er en del af det nuværende Business Region Aarhus. Den viser også, at Roskilde både er forstad og et regionalt center. Næsten halvdelen af byens indpendlere kommer fra København, og Roskilde er dermed en meget integreret del af byregionen omkring København.
 
- Land og by er hinandens forudsætninger, og det er godt at se, hvordan byernes oplande bliver større, og folk skaber dynamik og aktivitet i et større område. Vi skal dog også huske, at selvom byregionerne vokser, så dækker de kun en del af landet, og derfor skal vi også holde fokus på at brede vækstmulighederne ud til alle egne af landet, siger Carsten Hansen.
 
Det er Carl Holst enig i:

- Regionerne har med de regionale vækst- og udviklingsstrategier en stor opgave i at tilgodese alle dele af landet. Byregionerne er stærke, men ikke nødvendigvis optaget af at sikre udvikling til de kommuner og byer, som ligger et stykke uden for kraftcentrene. Den opgave påtager vi os gerne i regionerne, så byregionerne bliver kraftcentre for hele Danmark, siger regionsrådsformanden i Region Syddanmark.

Yderligere oplysninger:

Carsten Hansen (S),  minister for By, Bolig og Landdistrikter via kommunikationschef Martin Hein, M: 41 71 77 11

Carl Holst (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark, M: 40 32 52 10

APPFWU01V