Skip til primært indhold

Stramt budget for 2015 på plads

På regionsrådsmødet i Region Syddanmark mandag vedtog et flertal af regionsrådet med Venstre, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og løsgænger Holger Gorm Petersen - Region Syddanmarks budget for 2015

Når syddanske patienter bliver alvorligt syge, skal de tilbydes behandling af høj kvalitet, – og de skal udredes og behandles inden for de tidsfrister, de har krav på. Det var et af hovedtemaerne i regionsrådets drøftelser forud for dagens vedtagelse af næste års budget.

Efter debatten på regionsrådsmødet vedtog et flertal i regionsrådet bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og løsgænger Holger Gorm Petersen Region Syddanmarks budget for 2015. 32 af regionsrådets medlemmer stemte for og otte imod det nye budget. Lasse Krull fra Det Konservative Folkeparti var ikke til stede ved mødet.

I samme forbindelse målrettes 58 mio. kr. ekstra til psykiatrien i 2015, stigende til 100 mio. kr. årligt fra 2016 til hurtig udredning af psykiatriske patienter. På den måde kan Region Syddanmark også fremadrettet tilbyde alle psykiatriske patienter behandling inden for én og ikke to måneder, som reglerne er i dag. Der afsættes også penge til at nedbringe anvendelsen af tvang frem mod 2020. Det skal ske ved at ansætte mere plejepersonale, ved at tilbyde mere efteruddannelse og gennem mere aktivitet og bevægelse i hverdagen for patienterne.

Historisk stram aftale

- For første gang i regionernes levetid skal hele den vækst, der er aftalt i aktiviteten på sygehusene, fuldt ud finansieres via effektiviseringer på sygehusene. Der er altså ikke én krone ekstra næste år til øget aktivitet. Men som regionsrådsformand er det mit særlige ansvar at sikre, at vi stadig ender med et budget i økonomisk balance. Inden for somatikken bliver udfordringen at holde aktivitetsniveauet nede på de to procents vækst. Det kræver en skarp prioritering af indsatsen på sygehusene, siger regionsrådsformand, Carl Holst (V) og fortsætter:

- Det er en historisk stram aftale, vi har vedtaget i dag, men sådan var vilkårene. Og her har det været afgørende for os, at vi kunne præsentere en ansvarlig aftale i balance og med fokus på at bruge pengene, hvor de gør mest nytte. Aftalen har stærkt fokus på patientrettigheder, giver psykiatrien et markant løft, og så er der fokus på den regionale udvikling. Overordnet har det været afgørende, at Region Syddanmark også i 2015 får et realistisk budget, som giver balance i økonomien, stabil drift samt klare mål og forventninger for medarbejdere, patienter og borgere.

På trods af at det endelige budget er markant strammere end tidligere år, er det stadig lykkedes regionen at undgå at sætte byggerier i stå. Det betyder blandt andet, at udbygningen af sygehuset i Esbjerg til akutsygehus og ombygningen af sygehusene i Svendborg, Vejle og Sønderborg til specialsygehuse fortsætter. Desuden vil regionen prioritere seks projekter, hvor der søges om tilskud fra den centrale satspulje i 2015-2017. Det drejer sig om penge til bygning af fire lokalpsykiatrier i Haderslev, Odense, Sønderborg og Kolding og penge til bygningen af en ny børne- og ungdomspsykiatri ved Nyt OUH samt penge til at færdigbygge psykiatrisk afdeling i Esbjerg.

I forbindelse med forhandlingen af budgettet har politikerne vedtaget det sparekatalog, Region Syddanmark har meldt ud ovenpå den stramme økonomiaftale, regionerne indgik med regeringen tidligere på året. Det endelige sparekatalog forventes at give en samlet besparelse i 2015 på omkring 120 mio. kr.

En svær øvelse

Debatten blandt alle regionsrådets partier var livlig under mødet.

- Vi er ganske godt tilfredse, selv om budgettet klart er præget af udefrakommende omstændigheder, siger regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen (S) og fortsætter:

- Økonomiaftalen indebærer blandt andet en aktivitetsvækst på to procent, der ikke er finansieret. Spareøvelser er jo aldrig rare, men vi har forsøgt at spare på områder, hvor den egentlige patientbehandling rammes så lidt som muligt. Patientudredningsretten for både somatiske og psykiatriske patienter fastholdes. Udover en klar styrkelse af psykiatrien er der gode tiltag inden for regional udvikling på uddannelse, trafik, turismeindsats og det grænseoverskridende samarbejde. Aftalen er et udtryk for et kompromis. Alt i alt er vi rimeligt godt tilfredse.

Gruppeformand for Venstre, Thyge Nielsen er også godt tilfreds:

- Det er et klart og ambitiøst budget, der præcist melder vores mål ud – og så peger det fremad. Der er blandt andet fokus på midler til dyr medicin og det nære sundhedsvæsen. Ting, der kan lade sig gøre, fordi vi har lagt ryg til et sparekatalog. Og jeg har det godt med, at det er os politikere, der går ud og tager ansvar for besparelserne. Besparelser er aldrig sjove, og dem vi vedtager i dag vil også få konsekvenser for vores dygtige medarbejdere. Borgerne vil også kunne mærke et andet serviceniveau på blandt andet ryg-, høre-, og fødeområdet. Samlet set har det været en svær øvelse, men i mine øjne er vi sluppet godt fra det.

Stemmer imod budgettet

Hos Dansk Folkeparti er der to konkrete punkter, der gør, at de ikke kan stemme for budgettet. Heller ikke selvom, partiet er enig med forligsparterne i styrkelsen af det psykiatriske område.

- Der er mange positive ting, som vi gerne ville støtte, men budgettet levner ikke plads til albuerum. Der mangler to vigtige punkter. En skadestuefunktion i Haderslev og en privat fødeklinik, der vil kunne give mindre besparelser på regionens fødeafdelinger. Vi anbefaler, at de punkter indarbejdes i budgettet, og vi vil gerne indgå i en konstruktiv dialog om, hvordan vi kan finde penge til det, siger gruppeformand, Thies Mathiasen, (DF).

Det gør altid ondt

Det er aldrig en sjov øvelse, når der skal spares, men Det Konservative Folkeparti er klar til at tage ansvar alligevel:

- Vi er i en situation, hvor vi skal spare. Det er ubehageligt, men nødvendigt at tage disse beslutninger. Vi går med, fordi at vi også tager ansvar, når det gør ondt. Også selvom vi ikke er enige i alt, men det afgørende her er, at vi har fast hånd om økonomien, som vi ser som kendetegnet for vores region. Her er der ikke hovsaløsninger, som vi har set i andre regioner. Vi vil dog følge besparelserne på høreområdet meget nøje, og så ville det have været rart med penge til nye tiltag. Det er heldigvis tildelt midler til et kompetenceløft på uddannelsesområdet og psykiatrien, siger regionsrådsmedlem John Lohff, (C).

Kritik og økologisk mad på dagsordenen

Både Enhedslisten og SF fremhævede økologi som del af deres forslag til, hvordan regionen kunne prioritere pengene fremadrettet, men budgettet stemte de begge nej til.

- Vi er ikke med af flere grunde, men for os er det væsentligt at lave et alternativ, der kan pege andre steder hen end på rene effektiviseringer. Det må ikke bare handle om, at personalet skal løbe stærkere. Besparelser skal opnås med velfærdsteknologiske løsninger, et kritisk blik på lederrollen og opgaver, vi ikke behøver varetage. Vi vil også gerne spare på det politiske niveau. Måske det primært er af symbolsk karakter, men det kunne være en ændring fra høj kilometer takst til lav kilometertakst for regionsrådsmedlemmer. Til gengæld ser vi stort potentiale i økologi og bæredygtighed. Vi ønsker flere midler til at spise økologisk på regionens institutioner, siger gruppeformand, Vibeke Syppli Enrum, (Ø).

SF åbnede med en kritik af forhandlingsforløbet:

- SF er et pragmatisk parti, og vi har indtil videre været med i alle budgetforlig i regionen, men årets såkaldte budgetforhandlinger er en snæver måde at føre demokrati på. SF er nemlig villige til at finde besparelser. Vi ser gerne præcise mål for, hvordan vi får virksomheder til at tage lærlinge, og så synes vi at formuleringerne om social dumpning er for tågede. Vi savner mere forpligtende formuleringer om dette. Sidst men ikke mindst, så skal økologi i front, og det kan vi støtte ved at købe økologiske produkter. Vi vil hellere speede op end spare, siger gruppeformand, Karsten Hønge, (SF)

Gruppeformand, Kristian Grønbæk Andersen fra Det Radikale Venstre, der stemte for budgettet, fremhævede også økologien:

- Jeg er glad for, at vi kanaliserer flere penge over til psykiatrien. Det lever op til vores motto om at sidestille somatikken med psykiatrien. Desuden glæder det mig, at vi har holdt fast i vores 30 Ph.d.-studerende, der med forskning og indføring i systemet kan se psykiatrien som deres fremtidige løbebane. Jeg ved godt, at vi har været nødt til at prioritere i forhold til besparelserne denne gang. Det skuffer, men sådan er det desværre. Dog er jeg ked af, at vi ikke kunne fjerne besparelsen på økologisk mad.

Både-og

Gruppeformand Marianne Mørk Mathiesen (I) var næsten tilfreds med resultatet:

- Jeg havde ønsket mig mere dialog om budgetforliget, men jeg er meget tilfreds med den besparelse på 10 mio. kr. på administrationen, som er kommet med. Den har jeg arbejdet for. Jeg ville endda ønske, vi havde kunnet spare endnu mere på administration. Blandt andet undrer jeg mig over, at regionsrådsmøderne videofilmes. De 28.000 kr., det koster for hvert møde, er spild af penge.

Løsgænger Holger Gorm Petersen er tilfreds med budgettet, men uenig med SF og Enhedslisten omkring satsningen på økologi:
 
- Med de økonomiske forudsætninger vi har haft, så er det et budget, der fortsat sikrer udvikling i regionen. Dog er der én besparelse, jeg hilser velkommen. Nemlig de tre millioner på økologisk mad. Det synes jeg, i modsætning til SF og Enhedslisten, udviser god, sund fornuft. Jeg er dog ikke glad for de sociale arbejdsklausuler og kædeansvar i vores store byggeprojekter, der gør dem endnu dyrere. Og det er godt, at vi styrker psykiatrien, og så vil jeg takke for den million vi fandt, så Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling kunne få yderligere støtte fra staten.

Yderligere informationer:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, telefon 4032 52 10

Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen (S), Region Syddanmark, telefon 21 63 11 93

Gruppeformand Thyge Nielsen (V), Region Syddanmark, telefon 2031 3624

Gruppeformand Thies Mathiasen (DF), Region Syddanmark, telefon 4040 7746

Regionsrådsmedlem John Lohff (C), Region Syddanmark, telefon 2081 0130

Gruppeformand Vibeke Syppli Enrum (Ø), Region Syddanmark, telefon 2046 0603

Gruppeformand Karsten Hønge (SF), Region Syddanmark, telefon 5371 0953

Gruppeformand Kristian Grønbæk Andersen (R), Region Syddanmark, telefon 2086 7960

Gruppeformand Marianne Mørk Mathiesen (I), Region Syddanmark, telefon 2869 7900

Løsgænger Holger Gorm Petersen, Region Syddanmark, telefon 2835 2898

Økonomidirektør Mogens Sehested, Region Syddanmark, telefon 2920 1150

Kontaktoplysning

APPFWU02V