Skip til primært indhold

Beskæring i uddannelsespladser rammer hårdt i regionen

Næsten hver femte videregående uddannelsesplads, som skæres væk fra 2015, skal findes i Region Syddanmark. Det er konsekvensen af uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsens (R) udmelding om at nedjustere i antallet af studiepladser på uddannelser, hvor der er høj ledighed.

- Naturligvis skal unge mennesker ikke uddannes til ledighed. Derfor arbejder vi også i regionen med forskellige tiltag, der skal få flere unge mennesker til at vælge naturvidenskabelige og tekniske uddannelser, som virksomhederne efterspørger. Men når det er sagt, så tager ministerens model for dimensionering ikke i tilstrækkelig grad højde for hverken regionale forskelle i arbejdsmarkeder, erhvervsspecialisering og forventninger til fremtidens arbejdsmarked eller de konkrete situationer, som uddannelsesinstitutionerne står over for. Og det er problematisk i forhold til Region Syddanmark, påpeger Stephanie Lose (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark.

Uddannelses- og Forskningsministeriet oplyser, at der i dag på landsplan bliver optaget 15.000 studerende hvert år på uddannelser med dårlige jobperspektiver. Med den nye udmelding vil dette tal blive beskåret med 4.000 studiepladser over en periode på tre år. Næsten hver femte af disse pladser skal findes i Region Syddanmark.

- Region Syddanmark har et uddannelsesefterslæb, også inden for de videregående uddannelser, og det har vi i regionen arbejdet hårdt for at gøre noget ved. Det går heldigvis den rigtige vej, bl.a. steg optaget i 2014 på de videregående uddannelser med fem pct. I det lys er det et tilbageslag for regionen, at vores andel af den samlede reduktion er større end vores andel af optaget på landsplan, når det burde have været omvendt, forklarer hun.

- Hertil kommer, at Syddanmark har en decentral uddannelsesstruktur med mindre uddannelsessteder, som hurtigere bliver udfordret på deres kritiske masse. Enkelte uddannelser kan derved blive udsultet, og herved risikerer vi, at der ikke længere er et bredt uddannelsesudbud i regionen. Det kan sætte en negativ spiral i gang i de mindre uddannelsesbyer, og det er problematisk i forhold til at kunne tilbyde virksomhederne kvalificeret arbejdskraft, hvilket er afgørende for at skabe vækst og beskæftigelse i regionen, understreger Stephanie Lose.

Fakta:

  • I forbindelse med ”Aftale om en Vækstpakke 2014” har uddannelses- og forskningsministeren udmeldt et loft for optaget på en række videregående uddannelser med dårlige jobperspektiver fra optaget i 2015 og frem. Forventningen er, at de unge så i stedet vil søge ind på uddannelser, hvor der er bedre jobmuligheder.
  • Region Syddanmark stod for 17,8 pct. af optaget på landsplan i 2013. Ifølge modellen skal regionen bære 18,7 pct. af den samlede reduktion på knap 4.000 studiepladser. Det betyder i alt 738 studiepladser, når reduktionen er fuldt indfaset i 2017. Det svarer til en nedgang i studiepladser i regionen på seks pct. i forhold til optaget i 2013.
  • Dimensioneringen udmønter sig i et optagelsesloft på de uddannelsesgrupper og enkeltuddannelser, hvor den landsdækkende ledighedsprocent, set over en flerårig periode, overstiger den gennemsnitlige ledighedsprocent for alle videregående uddannelser med to procentpoint eller mere. Afhængig af overledighedens størrelse reduceres antallet af studiepladser med enten 10, 20, eller 30 procent.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V