Skip til primært indhold

Sygehuset i Svendborg er ikke under afvikling

Region Syddanmark slår fast, at sygehuset i Svendborg ikke er under afvikling. Det skal derimod omdannes til et specialsygehus – og der er i høj grad brug for alle sygehusets kvadratmetre.

De seneste dage har der været en del spekulationer i pressen om, hvorvidt fødeafdelingen på Svendborg Sygehus er ved at lukke, og om at hele sygehuset er under hastig afvikling. De spekulationer afviser sundhedsdirektør i Region Syddanmark, Jens Elkjær. 

- Det er en misforståelse, at vi er ved at lukke sygehuset i Svendborg. Det er bestemt ikke tilfældet. Politikerne har besluttet, at sygehuset i de følgende år skal omdannes til et specialsygehus, der betjener hele Fyn i forhold til en lang række patientgrupper, og det er der ikke lavet om på, siger Jens Elkjær. 

Beslutningen om at omdanne sygehuset til et specialsygehus blev vedtaget af regionsrådet i Region Syddanmark i 2010, og specialerne blev endeligt udpeget af regionsrådet i 2012. Planen er, at det nye universitetshospital i Odense (Nyt OUH) fremover skal varetage funktionen som akutsygehus for det fynske område, og at dele af den akutte behandling på sygehuset i Svendborg derfor flyttes til Nyt OUH, når det står færdigt. Der vil dog fortsat være visiterede akutte medicinske patienter og en skadestuefunktion med lægelig backup i Svendborg.

Så sent som i juni i år slog regionsrådet fast, at den maksimale udnyttelse af kapaciteten på sygehuset i Svendborg er helt central. Der bliver i høj grad brug for alle sygehusets kvadratmetre, når Nyt OUH åbner, da kapaciteten på Nyt OUH primært skal bruges til akutte patienter og patienter, der kræver højtspecialiseret behandling. Der er derfor afsat 83,9 millioner kroner til at ombygge sygehuset på Svendborg til specialsygehus, og ombygningen skal være gennemført i 2017.

Besparelser og aktivitet påvirker sygehuset i Svendborg

Regionsrådet i Region Syddanmark vedtog for nylig regionens budget for 2015. På grund af en stram økonomisk aftale med regeringen var det nødvendigt at finde besparelser for 120 millioner kroner i næste års budget. To af de vedtagne besparelser kommer særligt til at berøre sygehuset i Svendborg.

Den ene besparelse drejer sig om fødeområdet.

Der er et fald i antallet af fødsler i regionen, og regionsrådet har derfor besluttet, at der fremover skal spares 7,3 millioner kroner årligt inden for det område. Besparelsen er fordelt mellem regionens forskellige sygehuse i forhold til, hvor stort et fald i antallet af fødsler, der er på de enkelte sygehuse – på fødeafdelingen Odense/Svendborg drejer det sig om en besparelse på 2,8 millioner kroner.

I Odense og Svendborg skal der spares yderligere på fødeområdet, da afdelingen har et underskud på budgettet. Besparelserne betyder dog ikke, at afdelingen i Svendborg er ved at lukke.

- Der sker hele tiden ændringer inden for sundhedsområdet, og vi bliver nødt til at tilpasse os den virkelighed, som vi er omgivet af. Vi er derfor tvunget til hele tiden at se på, hvordan vi giver den bedste behandling samtidig, med at vi holder os inden for nogle givne økonomiske rammer. Det betyder, at vi hele tiden kigger på, hvor der kan skrues op, og hvor der kan skrues ned. Det er desværre den virkelighed, vi står i, og som vi må forholde os til, siger Jens Elkjær.

Den anden regionale besparelse, der berører sygehuset i Svendborg, er, at der fra 2015 ikke længere vil være en ortopædkirurgisk læge på sygehuset mellem kl. 21 og kl. 8. Det vil dog være muligt at tilkalde en ortopædkirurg i løbet af en halv time. Det skønnes at cirka 10 patienter hver aften/nat har skader, der gør, at de skal behandles på Odense Universitetshospital.

Yderligere information

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, telefon 2946 7125

APPFWU01V