Skip til primært indhold

Svendborg Sygehus forbedrer rammerne

Region Syddanmark har bevilliget 90 millioner kroner til en omfattende renovering og modernisering af Svendborg Sygehus. Det er forventet, at arbejdet på sygehuset er færdigt i efteråret 2016.

Formålet er at forbedre de fysiske rammer for Svendborg Sygehus som specialsygehus.
Mandag blev det første spadestik til en modernisering af Svendborg Sygehus taget. Når byggeriet står færdigt i midten af 2016, vil patienter og pårørende på sygehuset blive budt velkommen af en ny stor forhal med luft, plads og ny kiosk.

Det første spadestik til byggeriet blev taget af regionsrådsformand Carl Holst (V), der glæder sig over de fremtidige faciliteter:
 
- I dag markerer vi en ny begyndelse for Svendborg Sygehus. Og vi er også med til at tage det første fysiske spadestik til en fremtid, hvor vi i endnu højere grad koordinerer på tværs af regionen, så vores patienter kan få den bedste og mest specialiserede behandling. Jeg er sikker på, at den modernisering, vi sætter i gang i dag, vil skabe et solidt fundament for Svendborg Sygehus’ fremtid som specialsygehus som en del af Odense Universitetshospital. De nye rammer vil give sygehusets ansatte mulighed for at udvikle sygehuset til gavn for patienter og pårørende, siger Carl Holst.

Et stort arbejde

Det forberedende arbejde med at planlægge, hvad der skal ligge hvor, og hvilke rum der skal bruges til hvad, har stået på siden efteråret 2012.

Den gang blev der fastlagt en plan for, hvordan Svendborg Sygehus skulle udvikle sig som specialsygehus. I 2013 godkendte regionsrådet den kommende generalplan for Svendborg Sygehus, hvori der blev bevilliget ca. 90 millioner kroner til at modernisere sygehuset. Det første spadestik markerer starten på to års byggeri.

- Om cirka 14 dage omdannes områderne omkring sygehuset til en stor byggeplads med kraner, lastbiler, og hvad der ellers hører til et større byggeri. Jeg ved, at alle prøver at tilrettelægge aktiviteten de kommende år, så det kommer til at forløbe så gnidningsløst som muligt. Alligevel vil byggeriet helt sikkert give gener for patienter, pårørende og ansatte. I den sammenhæng er hurtig og tydelig kommunikation aldeles vigtig. Både om hvem, der skal flytte i næste måned, og når der skal støjes særligt meget, siger administrerende sygehusdirektør på Odense Universitetshospital, Jane Kraglund.

Bedre for patienterne

Ombygningerne og moderniseringen af sygehuset skal blandt andet give plads til, at neurorehabiliteringen i Ringe kan flytte til Svendborg, og at Diagnostisk Center kan flyttes til en central placering.

Derudover vil det nye byggeri skabe mere patient- og personalevenlige omgivelser, blandt andet ved at skabe en ny og mere imødekommende forhal.

Og så vil der kommer nye ambulatorielokaler, som der er brug for, og sygehusets logistik forbedres ved at patienttrafik og vareflow skilles ad.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, telefon 4032 5210

Administrerende sygehusdirektør Jane Kraglund, Odense Universitetshospital, telefon 2899 3240

APPFWU02V