Skip til primært indhold

Nye sundhedshuse skal tiltrække læger

Seks nye sundhedshuse i Region Syddanmarks yderområder er så stor en succes, at regionen nu har besluttet, at der skal bygges endnu flere. Det skal trække praktiserende læger til områder som Esbjerg og Ribe, hvor der er akut mangel på læger.

Fire nye sundhedshuse er indviet inden for det seneste halve år, og yderligere to er på trapperne. Sundhedshusene er allerede så stor en succes, at Region Syddanmark nu har besluttet at oprette flere. De skal primært ligge i regionens yderområder, hvor der er problemer med at tiltrække yngre praktiserende læger, og skal etableres i perioden fra 2014 – 2018.

Udover at give borgerne et samlet og let tilgængeligt sundhedstilbud med mange regionale, kommunale og private tilbud, er formålet med de nye sundhedshuse også at sikre lægedækningen i området. De skal nemlig trække praktiserende læger til, der ønsker at overtage de lægepraksisser, som pensionsmodne læger i området ønsker at sælge. Lokkemidlet er gode og moderne fysiske rammer og muligheden for et tæt samarbejde med andre læger og andet sundhedspersonale.

Byer er udvalgt på grund af lægemangel

Det er byer som Esbjerg, Ribe, Grindsted, Toftlund, Vejen og Aabenraa, som er på tale, når der skal oprettes nye sundhedshuse. Udvælgelsen er blandt andet sket ud fra en vurdering af, hvor i regionen det er sværest at rekruttere nye læger, hvor der er flest praksisser, der kun rummer én læge, og hvor der er en stor procentdel af områdets læger, der er over 65 år.

- Vi har især fokus på de områder, hvor der er et akut problem med lægemangel, som for eksempel i Esbjerg og Ribe. Derfor håber jeg, at vi hurtigt kan komme i gang med at etablere flere sundhedshuse, så borgerne fortsat er sikret en god lægedækning, siger formanden for regionens sundhedssamordningsudvalg, Bo Libergren (V).

Sundhedshuse er en succes

Et af de steder, hvor det er lykkes at få dækket lægebehovet, er i Nordborg. Det var oprindeligt planen, at der skulle være plads til fem praktiserende læger i det nye sundhedshus, men allerede inden indvielsen er der flyttet seks læger ind i huset. Sundhedshuset bliver officielt indviet i juni i år. 

I Ærøskøbing åbnede et nyt sundhedshus i oktober 2013, og her har der allerede været henvendelser fra flere speciallæger, der ønsker at benytte huset som satellitpraksis, det vil sige, at de driver praksis fra huset nogle dage om måneden. Det samme er tilfældet med en talepædagog. Før sundhedshuset kom til, har det været en udfordring at få både speciallæger og andre specialister til øen.

Regionen vil nu tage kontakt til de kommuner, som regionen ønsker at samarbejde med, for at komme et skridt videre med de nye sundhedshuse.

Fakta:

  • Der er oprettet seks sundhedshuse inden for de seneste år i Region Syddanmark. De ligger i Marstal, Ærøskøbing, Rudkøbing, Bogense, Skærbæk og Nordborg.
  • Sundhedshusene etableres som et samarbejde mellem regionen og kommunerne.
  • De seks sundhedshuse er opført med støtte fra statens pulje på 600 millioner til sundheds- og akutløsninger i yderområder i Danmark. Etableringen af de enkelte sundhedshuse har fået et tilskud fra den statslige pulje på mellem 10 og 23 millioner kroner.

 
Yderligere information:

Udvalgsformand Bo Libergren (V), Sundhedssamordningsudvalget, Region Syddanmark, telefon 2920 1800.

Direktør Per Busk, Sundhed, Region Syddanmark, telefon 2172 6687.

Kontaktoplysning

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU02V