Skip til primært indhold

Sikkert at lege på syddanske legepladser

Omfattende undersøgelser af 171 børnehaver og daginstitutioner viser, at der ikke er grund til bekymring for forurenede legepladser i Syddanmark.

Der er ikke grund til at bekymre sig over at lade ens børn lege på offentlige legepladser i Region Syddanmark. Det viser en lang række undersøgelser af legepladser i børnehaver og daginstitutioner, som regionens miljøeksperter gennemførte i perioden fra 2008 til 2011.

- Vi fandt meget lidt forurenet jord dengang, og på baggrund af de erfaringer, har vi konkluderet, at der ikke er nogen nævneværdig risiko ved at lege på offentlige legepladser her i regionen, siger Jørn Lehmann Petersen (S), formand for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark.

Region Hovedstaden er netop nu i gang med at undersøge småbørnslegepladserne i indre by og har flere steder fundet spor af bl.a. arsen og bly. Det giver god mening, at man gennemfører en screening af legepladserne i København, fordi man i bl.a. indre by har haft meget tidlig industri kombineret med afsmitning fra blytage og nedfald fra biltrafikken.  

171 legepladser undersøgt

Flere organisationer, bl.a. Danmarks Naturfredningsforening, har efterfølgende krævet, at samtlige offentlige legepladser i de øvrige regioner også blev kontrolleret for mulig forurening.

- Billedet er helt anderledes hos os i Syddanmark, hvor vi har godt styr på placeringen af de steder, hvor der i 20’erne, 30’erne og 40’erne lå støberier, garverier og lossepladser i nærheden af bykernerne. Vi har også haft et andet forureningstryk i den periode end hovedstaden. Så vi har ingen forventning om, at jordforurening er et væsentligt problem på offentlige legepladser inden for regionen, forklarer Jørn Lehmann Petersen og fortsætter:

- Vi skal hele tiden vurdere, hvor indsatsen er mest påkrævet, og vi har vurderet, at der er vigtigere ting at bruge vores penge på. Vi prioriterer eksempelvis beskyttelsen af vores drikkevand meget højt og de steder, hvor indeklimaet giver anledning til alvorlig sundhedsrisiko.

Når man i Region Syddanmark alene gennemførte undersøgelsen af de 171 udvalgte legepladser i børnehaver og daginstitutioner, var det fordi, det her typisk er de samme børn, der dag efter dag leger på den samme jord. Omvendt er brugsmønstret på de offentlige legepladser langt mindre intensivt.

APPFWU01V