Skip til primært indhold

Ny plan for drikkevandet i Svendborg

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer behandlede på deres møde onsdag en særlig handleplan for regionens del af grundvandsbeskyttelsen under Svendborg by. Den skal hjælpe med at sikre rent vand i hanerne i de kommende mange år.

I Svendborg har man i flere hundrede år hentet sit drikkevand fra store grundvandsreservoirer lige under byen. Da man startede med de første indvindinger, gav det rigtig god mening at hente drikkevandet så tæt på borgerne som muligt, men i en moderne verden er det ikke nødvendigvis lige så smart.

- De undersøgelser, vi fra regionens side har foretaget i Svendborg by, viser, at der i dag findes et meget stort antal potentielle forureningskilder mod grundvandet i form af ældre tankstationer, autoværksteder og virksomheder inden for metalindustrien. Og dem kan man ikke bare flytte. Derfor går vi nu i dialog med kommunen og det lokale vandværk, om det måske bedre kan betale sig at flytte vandindvindingen uden for det nære byområde, siger Jørn Lehmann Petersen (S), formand for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark. 

Kortlægningen af forureningskilder viser indtil videre, at 31 lokaliteter i Svendborg by er påvist forurenet, mens yderligere 68 vurderes at kunne være forurenede.

Derfor har regionen udarbejdet en ny handleplan, som dels beskriver den aktuelle status for grundvandsindsatsen i Svendborg, dels giver et foreløbigt skøn over de fremadrettede omkostninger ved at bevare drikkevandsindvindingen lige under bymidten.

Væk fra bymidten

- Handleplanen tager udgangspunkt i, at der skal være et rimeligt forhold mellem de samlede omkostninger til fortsat beskyttelse af de mest truede vandboringer holdt op imod prisen ved at flytte dem ud af byområdet, siger Jørn Lehmann Petersen og tilføjer:

- Det er vi selvfølgelig i dialog med kommunen og vandforsyningen om, og den dialog vil fortsætte i takt med, at vi bliver klogere på nye potentielle trusler mod vandforsyningen og nye mulige indvindingssteder. 

Svendborg er et af 11 højtprioriterede grundvandsindsatsområder i Syddanmark. De kommende år vil regionen indlede yderligere 75 indledende undersøgelser for at forbedre totaloverblikket og kvalificere beslutningsgrundlaget i forhold til fremtidige vandboringer.

- Først når vi har det fulde overblik, vil vi gå videre til næste skridt, som er en vurdering af, om det kan betale sig at oprense forureningskilder tæt ved de eksisterende vandboringer, eller om det bedre kan svare sig at etablere helt nye drikkevandsboringer udenfor byområdet, siger udvalgsformanden.

Regionsrådet tager stilling til handleplanen for Svendborg på regionsrådsmødet mandag 28. april.

Se kort over grundvandsindvindingen i Svendborg her

Yderligere oplysninger

Jørn Lehmann Petersen


40 40 58 33
APPFWU01V