Skip til primært indhold

Matematiklaboratorier for tre millioner kroner

Regionsrådet i Region Syddanmark har valgt at støtte seks uddannelsesprojekter med i alt over 11 mio. kr. fra uddannelsespuljen. Tre millioner går til Laboratorium for Matematikundervisning, der skal styrke børn og unges kompetencer og færdigheder i matematik.

For hver 100 elever på en 9. klasses årgang i Region Syddanmark har 12 af dem utilstrækkelige formelle dansk- og matematikkundskaber.

Det er en statistik, som regionsrådet har i sinde at ændre. Derfor har det 28. april 2014 givet økonomisk støtte til fem forskellige uddannelsesprojekter, der alle på hver sin måde vil bidrage til, at unges dansk- og/eller matematikkundskaber forbedres. Et projekt styrker indsatsen for unge, der mistrives.

Og det er helt afgørende, at netop disse færdigheder forbedres, forklarer formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, Stephanie Lose (V):

- Dansk og matematik er jo de fag, man som borger i Danmark bruger allermest, nærmest uanset hvilket job eller hvilken uddannelse man har. Evnen til at læse, skrive og regne er en så vigtig og integreret del af vores moderne samfund, at det kan give store problemer i mange job, hvis man ikke besidder den. Derfor fokuserer vi i Region Syddanmark på at højne antallet af elever, der har gode dansk- og matematikkundskaber, siger hun.

Laboratorium for Matematikundervisning

Et af de projekter, der skal være med til at højne niveauet, er Laboratorium for Matematikundervisning (LabMat). LabMat skal gennem systematisk og målrettet udviklingsarbejde styrke børn og unges kompetencer og færdigheder i matematik fra folkeskole til ungdomsuddannelser, og projektet omfatter didaktik, undervisningsforløb med læremidler, workshopaktiviteter og efteruddannelsestiltag

Både elever og lærere i grundskoler og på gymnasier vil sammen med forskere, uddannelsesudviklere og undervisere fra Syddansk Universitet, University College Lillebælt og University College Syddanmark blive en del af projektet, der i sidste ende skal styrke de unges matematikkundskaber.

Det fortæller projektleder og professor ved Syddansk Universitet, Claus Michelsen:

- Målet med projektet er at nytænke matematikundervisningen, så børn og unges evner til at anvende matematik til at beskrive, analysere og forstå deres omverden styrkes. Projektet vil tydeliggøre matematikkens relevans i forhold til de andre fag samt til elevernes hverdag og fremtidige uddannelses- og karriereforløb, siger han og fortsætter:

- Denne tydeliggørelse opnås ved, at forskere og undervisere i samarbejde udvikler, afprøver og evaluerer konkrete undervisningsforløb, der knytter matematikundervisningen til den praktiske anvendelse af matematikken. På den måde fremmes de unges forudsætninger og interesse for naturfagene og teknisk-naturvidenskabelige uddannelser.

Laboratorium for Matematikundervisning modtog 2.990.400 kr. i støtte fra uddannelsespuljen – det højeste støttebeløb af alle de seks projekter. 

FAKTA:

Disse projekter modtager støtte fra uddannelsespuljen:

Ansøger: Hf og VUC, Campus Vejle
Støtte: 1.300.000 kr.

Ansøger: EUC Syd
Støtte: 2.200.000 kr.

Ansøger: Kolding Gymnasium
Støtte: 1.665.000 kr.

Ansøger: Svendborg Gymnasium
Støtte: 1.750.000 kr.

Ansøger: Tietgen
Støtte: 1.700.000 kr.

Ansøger: Tornbjerg Gymnasium
Støtte: 2.990.400 kr.

Yderligere oplysninger:

Formand for Udvalget for Regional Udvikling Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, mobil 2533 0982

Professor Claus Michelsen, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, mobil 6011 2355

Kontaktoplysning

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V