Skip til primært indhold

22 dialogmøder på tværs af det politiske landskab

Fra i morgen sætter Sundhedskoordinationsudvalget gang i 22 politiske dialogmøder med kommunerne om den kommende sundhedsaftale. Den nye sundhedsaftale, der træder i kraft fra 2015, skal sikre at borgerne tilbydes et sammenhængende behandlingsforløb på tværs af kommune, sygehus og egen læge.

På et netop overstået døgnseminar har sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark med formand Bo Libergren (V) og næstformand Henning Ravn (V) i spidsen fastsat de endelige rammer om de 22 forestående møder med regionens kommuner. Den politiske møderunde skal give Sundhedskoordinationsudvalget mulighed for at drøfte den kommende sundhedsaftale, hvor de nuværende 22 sundhedsaftaler erstattes af én fælles aftale fra 2015.

- Jeg ser meget frem til vores møder med kommunerne. Nu er det tredje gang vi indgår en sundhedsaftale, og det går faktisk rigtig godt med samarbejdet mellem regionen, kommunerne og de praktiserende læger. Vi har allerede gjort store fremskridt i samarbejdet, men der er jo altid plads til forbedringer. Forbedringer, der kan komme til endnu bedre gavn for borgerne, siger formand for sundhedskoordineringsudvalget, Bo Libergren.

Næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget, formand for Sundheds- & Omsorgsudvalget i Esbjerg Kommune, Henning Ravn, understreger de fælles mål, udvalget har for den kommende aftale:

- Med afsæt i Region Syddanmark og de syddanske kommuners fælles fremtidsbillede for sundhedsområdet, er vi enige om at lægge vægt på tre overordnede mål, nemlig sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren, sundhed for alle og sundhed med sammenhæng.

Fælles og ligeværdig aftale

Formålet med den kommende sundhedsaftale er at sikre sammenhæng og koordinering af de tilbud, der går på tværs af sygehuse, praktiserende læger og kommuner, så borgerne f.eks. kan bevæge sig mellem en tur på sygehuset til opfølgningsbesøg fra hjemmehjælpen i eget hjem uden at mærke, at det to forskellige enheder, der står med ansvaret.

Indtil nu har regionen indgået aftaler med hver af de 22 kommuner, men fra 2015 bliver disse afløst af én samlet aftale mellem Region Syddanmark og alle 22 kommuner. Formålet med dialogturen er, at Sundhedskoordinationsudvalget kan sikre en bred opbakning til den nye aftale både regionalt og lokalt.

På møderne vil formandskabet lægge vægt på, at hver enkelt kommune skal kunne se sig selv i den nye fælles sundhedsaftale:

- Det handler meget om at sikre involvering og ejerskab til den kommende sundhedsaftale. Vi har allerede modtaget kommunernes bemærkninger til det første udkast til sundhedsaftalen. Og nu ser vi frem til at drøfte sundhedsaftalen politisk på møder med de relevante politiske udvalg i alle 22 kommuner, siger Henning Ravn.

Tæt dialog om aftale

På møderunden, der starter ud i Nordfyns Kommune den 10. april og rundes af den 17. juni med en tur til Aabenraa og Middelfart, skal partnere tale om de vigtigste udfordringer for det fremadrettede samarbejde.

- I disse år skal vi region, kommuner og almen praksis i fællesskab håndtere flere store udfordringer. Derfor vil vi også gå langt for at sikre dialogen omkring sundhedsaftalen, så aftalen bliver så ambitiøs og forpligtende som muligt. I mine øjne giver møderne os en unik mulighed for at få indblik i den virkelighed, der er i de forskellige kommuner, og finde løsninger, der tager udgangspunkt i at der er forskel på at være på Fanø og i Odense, lyder det fra Bo Libergren.

Fakta

Sundhedsaftalen 2015-2018 indgås mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner i
regionen.

Overordnet forventes den nye sundhedsaftale at fokusere på tre hovedpunkter:

  1. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren – hvor borgeren ses som en ligeværdig, aktiv og ansvarstagende del af behandlingsforløbet.
  2. Sundhed for alle – hvor særligt udsatte brugere som f.eks. borgere med psykiske sygdomme – især unge psykisk syge – og socialt dårligt stillede borgere gives samme mulighed for et sundt liv som alle andre.
  3. Sundhed med sammenhæng – hvor borgerne tilbydes et behandlingsforløb, der hænger sammen på tværs af grænserne mellem kommuner, sygehuse og praktiserende læge.

Det er sundhedskoordinationsudvalget, der har ansvaret for, at sundhedsaftalen kommer i hus.

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark består af:

Bo Libergren (formand), Marianne Mørk Mathiesen og Jørn Lehmann Petersen fra Region Syddanmark.

Henning Ravn (næstformand), Esbjerg Kommune - Susanne Crawley Larsen, Odense Kommune - Erik Rosengaard, Nyborg Kommune - Anni B. Tyrrestrup, Middelfart Kommune - Povl Kylling Petersen, Aabenraa Kommune – alle udpeget af KKR Syddanmark.

Birgitte Ries Møller og Jørgen Skadborg, der er udpeget af PLO Syddanmark.

På dialogturen rundt til kommunerne deltager Sundhedskoordinationsudvalgets formand Bo Libergren og næstformand Henning Ravn, samt formanden for de praktiserende læger i Region Syddanmark, Birgitte Riis Møller.

Yderligere informationer

Bo Libergren, V, formand for Region Syddanmarks Sundhedskoordinationsudvalg, mobil 2920 1800

Henning Ravn, V, næstformand for Region Syddanmarks Sundhedskoordinationsudvalg, mobil 4010 1246

Kontaktoplysning

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU01V