Skip til primært indhold

Kultur og sport markerer Dybbøl 2014

Et grænseoverskridende cykelløb, kortfilm og en regatta er blot nogle af de aktiviteter, som kommer til at markere Dybbøl 2014. Der vil være masser af kulturoplevelser både nord og syd for den dansk-tyske grænse.

2014 bliver et spændende kulturår i Den Dansk-Tyske Region.

På begge sider af den dansk-tyske grænse vil kultur- og sportsfolk sørge for, at 150-året for Slaget på Dybbøl bliver omsat til nutidige oplevelser på tværs af grænsen. Det gælder for eksempel en regatta på fjorden Slien med danske og tyske roklubber, dansk-tyske læsekredse, udstillinger og koncerter med det dansk-tyske unge-ensemble folkBALTICA.

- Den Dansk-Tyske Region vrimler med engagerede mennesker, og 150-året giver os en chance for at vise regionens unikke kultur og historie frem. Vi skal mødes på tværs af grænsen, og jeg håber, at rigtig mange får lyst til at besøge området og deltage i de spændende aktiviteter i 2014, siger regionsrådsformand i Region Syddanmark, Carl Holst (V).

Som en del af det fælles projekt Dybbøl 2014 støtter Region Syddanmark sammen med delstaten Slesvig-Holsten udviklingen af ti nye grænseoverskridende kulturoplevelser. Der bevilges godt én mio. kroner til at føre aktiviteterne ud i livet.

Cykelløb langs grænsen

Et af de største punkter på programmet bliver et cykelløb på langs og på tværs af grænsen. Bag løbet står DGI Sønderjylland, som håber at kunne tiltrække mange danske og tyske cyklister, erfarne såvel som motionister.

- Vi ligger i en grænseregion, hvor der heldigvis ikke længere er krig, men et rigtig godt samarbejde mellem de danske og tyske idrætsorganisationer. For os er idræt en selvfølgelig ting, der kan knytte de to landes indbyggere endnu tættere sammen, så ideen med et cykelløb på begge sider af grænsen har vi drøftet længe. Markeringen af 150-året er en kærkommen anledning til at føre ideen ud i livet, siger Birgit Langelund, formand for DGI Sønderjylland.

Generaler og samaritter på slottet

Et andet indslag står Factory Theater fra Kiel for. Det vil opføre et stykke om centrale figurer fra 1864 – generaler, digtere, konger, soldater, samaritter og krigskorrespondenter. Forestillingen ”Tagebuch einer Katastrophe” skal opføres på henholdsvis Sønderborg Slot og Gottorp Slot.

Kunstnerisk leder Gaby Schelle fra Factory Theater ønsker at reflektere over krigen i 1864.

- Vores sceniske installation skal bidrage til forståelse på tværs af grænsen. At reflektere over denne humanitære katastrofe, som er gået over i historien som ”Slagtebænk Dybbøl”, betyder for os også en diskussion af vor tids humanitære katastrofer som eksempelvis Irak-krigen, Afghanistan og 9/11. Det er altså ikke kun en rejse til slagmarken i Dybbøl, men også i vores egen underbevidsthed, siger Gaby Schelle.

Hjemmesiden for Dybbøl 2014, www.dybboel2014.dk  eller www.dueppel2014.de, bliver løbende opdateret med informationer om tid og sted samt tilmelding til de enkelte arrangementer.

Fakta


De ti planlagte kulturaktiviteter er:

 Et bredt anlagt og folkeligt arrangement, der skal tiltrække en masse danske og tyske cyklister og arrangeres af DGI Sønderjylland i samarbejde med danske og tyske foreninger

Danske og tyske læsekredse læser udvalgte tekster af Theodor Fontane, Herman Bang og Tom Buk-Swienty, hvorefter de mødes og debatterer teksterne med et panel af historikere og litterater.

 

Dagbog af en katastrofe: Med blik på centrale figurer fra 1864 stilles nutidige spørgsmål og undersøges de følelser, som krig vækker i mennesker. Factory Theater i Kiel står bag.

To-sproget seminar over to dage med Landesarchiv Schleswig-Holstein og Landsarkivet for Sønderjylland. En lang række danske og tyske historikere/forskere giver publikum et indblik i de civile aspekter ved krigen i 1864 og samtidig trækkes der tråde til, hvordan historien har præget nutiden.

Der gennemføres to koncerter af folkBALTICAs nystiftede ungeensemble, der består af 30 unge danske og tyske musikere.

”Europæisk betydning af den dansk-tyske krig for grænseregionen”: Der opbygges en særudstilling om den internationale og politiske forbindelse mellem Nordtyskland og Danmark.

Der annonceres blandt højskoler og filminstitutter i Tyskland og Danmark efter ansøgere, der vil lave en kortfilm om temaet Dybbøl 1864 og grænseregionen. Filmene præsenteres i april 2014 i Flensborg Hus.

Sammen med børn skaber en anerkendt tysk billedhugger og en anerkendt dansk kunstner en installation/kunstværk.

Kopi af Nydambåden hentes til Slesvig, hvor den udstilles ved siden af originalen. I den forbindelse arrangeres en ro-regatta på Slien med deltagelse af danske og tyske roklubber samt danske og tyske skoleelever.

En udvalgt dansk og tysk folkeskoleklasse udforsker, hvordan historien om 1864 blev beskrevet på begge sider af grænsen. Eleverne opbygger en udstilling på begge skoler. På baggrund af elevernes arbejde udvikles og gennemføres en række undervisningsforestillinger.

Yderligere oplysninger fås hos:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 4032 5210

Formand Birgit Langelund, DGI Sønderjylland, mobil 2074 6268

Kunstnerisk leder Gaby Schelle, Factory Theater Kiel, tlf. +49 (0) 171-4747 175

APPFWU01V