Skip til primært indhold

Sygehus Lillebælt er på skinner

Et flertal i regionsrådet har godkendt en køreplan, der binder de nye byggerier i Kolding sammen med de eksisterende bygninger, og får de fysiske rammer på sygehuset i Vejle på plads.

Det er et større puslespil, der er blevet lagt på Sygehus Lillebælt. Byggerierne ved det nye akutsygehus i Kolding, tilpasningen af sygehuset i Vejle som et specialsygehus og flytningen af funktioner fra sygehuset i Fredericia kræver en nøjagtig planlægning for at få kabalen til at gå op.

Derfor var det et stort skridt på vejen mod fremtidens Sygehus Lillebælt, da et flertal i regionsrådet vedtog en masterplan for sygehusenheden Sygehus Lillebælt, der tæller sygehusene i Kolding, Vejle, Fredericia, Middelfart og friklinikken i Give, og godkendte en generalplan for sygehuset i Vejle. 

- Jeg glæder mig over at se, at Region Syddanmarks bestræbelser på at skabe et sammenhængende og specialiseret sundhedsvæsen kommer tættere og tættere på. De fremlagte planer viser, at vi får nogle stærke og helstøbte sygehuse i trekantsområdet, der kan behandle lokale og regionale patienter, siger sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S).

Akutsygehuset skal bindes sammen

Planerne sikrer blandt andet, at byggeriet og renoveringerne på Sygehus Lillebælt kan fortsætte, så kvalitetsfondsbyggerierne i Kolding kan kobles sammen med det eksisterende sygehus. 

Byggeriet kommer til at koste 130 millioner kroner i Kolding, som primært omfatter byggeriet af et produktionslaboratorium, en modtagekøkken og parkeringshus.

Sygehuset i Vejle skal kunne udvide

Frem til udgangen af 2015 bliver der foretaget vigtige ombygninger af de kliniske og diagnostiske områder på sygehuset i Vejle for at sikre, at især billeddiagnostikken og ambulatorierne har mulighed for at udvide. Derudover sættes renoveringen af den onkologiske sengeetage i gang.

Tilpasningerne i Vejle kommer til at koste 73,4 millioner kroner. I første omgang prioriteres renoveringen af bygningerne, så sygehuset kan rumme de funktioner, som følger af at være et specialsygehus med fokus på kræft, og kan rumme nogle af funktionerne fra sygehuset i Fredericia.

Derudover er der givet et forslag til, hvordan sygehuset efter 2015 kan renovere sengeafdelingerne, samt hvordan man kunne flytte øjenafdelingen til de eksisterende psykiatribygninger. Dette kan dog sandsynligvis vente til den nye psykiatriafdeling står færdigt i 2016.

Intet turbobyggeri

Selvom byggerierne i Region Syddanmark efterhånden begynder at komme i gang, så understreger sundhedsudvalgsformanden, at man ikke nødvendigvis skal forvente et turbobyggeri.

- Det er vigtigt at understrege, at vi ikke får nye sygehuse fra den ene dag til den anden. Vi bygger i det tempo, som vores økonomi tillader, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne vil have det færdigt så hurtigt som muligt, siger Poul-Erik Svendsen.

Regionsrådet godkendte i samme omgang, at der bliver sat i alt 14 millioner kroner af til rådgivning i forbindelse med byggerierne i både Kolding og Vejle. Dansk Folkeparti undlod at stemme.

Yderligere informationer: 

Udvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S), Sundhedsudvalget, Region Syddanmark, 

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 2946 7125

Projektchef Poul Bisgaard, Projektorganisation for sygehusbyggeri, Region Syddanmark, mobil 3034 4210 

Kontaktperson

APPFWU01V