Skip til primært indhold

Passagerskibe på vej tilbage i dansk-tysk farvand

Fremover skal det igen være muligt at gå ombord på en færge i Syddanmark og stå af i Nordtyskland eller på øerne i Østersøen. Et nyt projekt vil binde den dansk-tyske region sammen via vandvejen.

Siden 1999, hvor de såkaldte spritruter blev indstillet, har det ikke været muligt for turister og andre passagerer at tage færgen mellem syddanske og nordtyske byer og øer.

Det skal der nu laves om på. Ærø Kommune står i spidsen for projektet ’Østersøruter’, som på et møde d. 27. november fik bevilget godt 600.000 kr. fra EU’s INTERREG-pulje til at genoplive den grænseoverskridende passagerskibsfart.

- Der ligger et enormt potentiale i at binde hele den dansk-tyske region bedre sammen, også langs vandvejen. Turister kan via dagsudflugter og øhop lære mere om nabolandet, og virksomheder og overnatningssteder får et større kundegrundlag. Jeg glæder mig over at kunne hjælpe med at få færgerne tilbage i dansk-tysk farvand, siger Kristian Grønbæk Andersen (R), regionsrådsmedlem og dansk formand for INTERREG-udvalget.

Mange aktører går sammen

Der har tidligere været forsøg på at genoplive passagerskibsfarten, men de er strandet på grund af manglende opbakning blandt de vigtigste aktører samt strenge internationale regler. Men med det nye projekt er det lykkedes at samle alle de relevante parter – fra offentlige myndigheder og erhvervs- og turistcentre til rederier og havne på begge sider af grænsen.

Ærø Kommune er leadpartner på projektet.

- Projektet er en stor chance for at genoplive de historiske og kulturelle forbindelser mellem Syddanmark og Nordtyskland, men også styrke logistikken mellem øerne i Det Sydfynske Øhav. Jeg er ikke i tvivl om, at det vil give et løft til turismen, når tyskerne kan tage på en endagstur med båden og have cyklerne med, siger Carl Jørgen Heide, erhvervs- og udviklingsdirektør på Ærø.

Den nye bevilling skal i første omgang gå til at analysere de økonomiske, juridiske og tekniske betingelser for at genindføre færgefarten. På den baggrund skal parterne fremlægge et bæredygtigt koncept for projektet.

Musik og sundhedstilbud

Ud over ’Østersøruter’ fik syv andre projekter tilsagn om støtte fra INTERREG-udvalget.

Det gælder bl.a. projektet ’Musik og religion mellem Ribe og Rendsburg’, som vil sætte fokus på grænseoverskridende kultur og identitet inden for religion og klassisk musik. Også projektet ’Sund og aktiv i hverdagen’ fik støtte. Her vil kommunerne Sønderborg og Aabenraa, Stadt Flensburg samt Universität Flensburg uddanne såkaldte sundhedsambassadører i særligt udvalgte lokalområder. Ambassadørerne skal have en særlig viden om sundhed og kultur, som de kan formidle videre i deres netværk.

Efter tirsdagens tilsagn resterer der ganske få midler i INTERREG-puljen. Det vil på INTERREGs hjemmeside og i nyhedsbrevet blive annonceret, hvorvidt der vil være midler til en yderligere lille ansøgningsrunde.

Fakta:

Bag ’Østersøruter’ står følgende projektpartnere:

Ærø Kommune
Naturturisme I/S
SET – Sønderborg Erhvervs- & Turistcenter
Videnscenter for kystturisme
Stadt Flensburg
Stadtwerke Eckernförde GmbH
WiREG mbH

Disse otte projekter fik bevilget støtte fra INTERREG-udvalget:

- COLLIN – COLLaboration for Innovation
- Musik og religion mellem Ribe og Rendsburg
- SuperCap – udvikling af bæredygtige, billige superkondensatorer til energilagring
- Sund og aktiv i hverdagen
- Dybbøl 2014 – fra slagmark til brobygning
- Østersøruter
- Tillægsansøgning: Bones4Culture
- Tillægsansøgning: Beredskab uden grænser

Programmet INTERREG 4A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. støtter det grænseoverskridende samarbejde med Region Syddanmark og Region Schleswig og K.E.R.N. (Kreis Schleswig-Flensburg, Nordfriesland, Rendsburg-Eckernförde og byerne Kiel, Flensburg og Neumünster).

Programmet har i denne periode haft i alt ca. 330 mio. til rådighed til at støtte grænseoverskridende projekter. Det er medfinansieret af EU’s Fond for Regional Udvikling.

Yderligere oplysninger fås hos:

Kristian Grønbæk Andersen (R), regionsrådsmedlem og dansk formand for INTERREG-udvalget, mobil 2086 7960
Carl Jørgen Heide, Erhvervs- og Udviklingsdirektør, Ærø Kommune, tlf. 5123 2739

APPFWU01V