Skip til primært indhold

Fokus på kræft afdækker problemer

Et øget fokus på kræftbehandlingen har vist, at en afdeling på OUH har haft problemer med at få undersøgt patienter til tiden.

I løbet af den seneste tid har der været meget fokus på kræftbehandlingen i Danmark efter flere historier om overskridelser af behandlingsgarantien. I forlængelse heraf har Sundhedsstyrelsen skærpet kravene til regionerne, der nu månedligt skal afrapportere ventetider til styrelsen.

I Region Syddanmark har det betydet, at sygehusene har gået kræftbehandlingen efter i sømmene for at sikre, at patienterne får behandling inden for den tidsramme, som de har krav på.

Stort arbejde på at forbedre kræftbehandling

Region Syddanmark har igennem en lang periode gjort en stor indsats for at sikre, at patienterne har kunnet blive diagnosticeret og opereret hurtigt. Blandt andet har Region Syddanmark oprettet flere operations- og intensivpladser på Odense Universitetshospital (OUH).

Resultaterne har været gode, men i forbindelse med den nye rapportering til Sundhedsstyrelsen har Urologisk Afdeling på OUH opdaget, at 54 patienter i løbet af februar ikke har fået foretaget en forundersøgelse inden for 14 dage efter, de er blevet henvist, som loven ellers foreskriver.

For en stor dels vedkommende drejer overskridelsen sig om få dage, og nogle af patienternes forundersøgelser blev udsat, fordi de selv ønskede at flytte tiden. Patienterne skulle undersøges for nyre-, prostata- eller blærekræft.

- Det er naturligvis kritisabelt, at disse patienter ikke er blevet undersøgt til tiden, og det må ikke ske. Vores sygehuse skal overholde loven, så enkelt er det, siger Jens Elkjær, sundhedsdirektør i Region Syddanmark.

Region Syddanmark har indberettet overskridelserne til Sundhedsstyrelsen.

Tiltag skal sikre kræftforløb

Overalt i Danmark har sygehusene undersøgt, hvordan behandlingen af udvalgte kræftformer fungerer. I Region Syddanmark har det ført til flere tiltag, der skal sikre, at patienterne bliver behandlet inden for behandlingsgarantien, og at patienterne er klar over, hvilke muligheder de har.

Sygehusledelserne skal hver måned indberette til sundhedsdirektionen i Region Syddanmark, hvorvidt de overholder de maksimale ventetider. Derudover skal instrukserne i, hvordan sygehusene informerer patienterne om deres rettigheder og kravene til hvordan sygehusene dokumenterer dette skærpes.

Sidst men ikke mindst skal såkaldte forløbskoordinatorer være med til at sørge for, at patienternes rettigheder i forhold til information og selve behandlingsforløbet bliver overholdt.

Og det er i forbindelse med indførelsen af disse tiltag, at Urologisk Afdeling på OUH har opdaget problemerne:

- Vi har et massivt fokus på kræftbehandlingen, og derfor har vi sat flere initiativer i gang. Gennemgangen på OUH viser, at tiltagene virker, men det viser også, at vi konstant skal være opmærksomme på at overholde ventetiderne, siger Jens Elkjær.

Medarbejderne har ansvar

Tilfældet på OUH får sundhedsdirektøren til at understrege, hvor vigtigt det er, at medarbejderne tager del i det fælles ansvar, som alle har for at sikre patienterne rettidig behandling:

- Vi er ikke interesserede i at sætte flere kontrolinstanser i gang end højst nødvendigt. Hvis vi har medarbejdere, der kommer i en situation, hvor de kan se, at de ikke kan løse opgaven inden for behandlingsgarantien, så skal de reagere og informere ledelsen, så vi kan få løst problemet – ligesom Urologisk Afdeling nu har gjort, siger Jens Elkjær.

Yderligere information:

Jens Elkjær, Sundhedsdirektør, Region Syddanmark, mobil 2946 7125

APPFWU02V