Skip til primært indhold

Ændringer på Ærø vedtaget

Regionsrådet har besluttet at flytte kirurgien og fødselsafdelingen fra sygehuset på Ærø. Fremover vil fødende kunne benytte sygehusets lokaler, men på samme vilkår som ved en hjemmefødsel.

Borgene på Ærø skal fra 1. april krydse vandet til Svendborg for at føde på en fødeafdeling eller for at få kirurgisk behandling. Det slog regionsrådet fast på regionsrådsmødet 27. februar.

Gennem de seneste år er det blevet vanskeligere at sikre, at den akutte kirurgiske behandling på øen er på et tilstrækkeligt højt fagligt niveau. Der bliver ganske enkelt ikke foretaget nok indgreb til, at personalet får den nødvendige rutine, og Region Syddanmark har haft store udfordringer med at rekruttere læger til sygehuset. Det har nu fået regionen til at handle.

Lytter til gode argumenter

Region Syddanmark sendte forslaget om flytning i høring ved regionsrådsmødet 13. december, og regionen modtog over 100 høringssvar. I svarene blev der udtrykt ønske om, at fødende skulle kunne bruge sygehuset i forbindelse med fødsler.

Regionsrådet har derfor besluttet, at kvinder, som vælger hjemmefødsel på Ærø, kan benytte faciliteterne på sygehuset.

- Vi har valgt at flytte fødselsafdelingen og kirurgien til Svendborg, men vi har lyttet til de input, som vi har fået fra borgere og personale. Derfor har vi også valgt at undersøge mulighederne for, at kvinder, der ønsker at føde på øen, kan benytte faciliteterne på sygehuset, siger Stephanie Lose (V), der var formand for sygehusstrukturudvalget, der indtil 31. januar 2011 behandlede sagen.

Men selvom det er muligt at føde på sygehuset, har flytningen af fødeafdelingen konsekvenser.

- Det er vigtigt at understrege, at fødsler på sygehuset i princippet vil foregå som en fødsel i eget hjem, og at kvinderne dermed eksempelvis ikke har mulighed for at få foretaget et akut kejsersnit på stedet, siger Stephanie Lose.

En eventuel hjemmefødsel på sygehuset vil dog alt andet lige betyde, at den fødende hurtigere vil kunne blive forberedt til eksempelvis helikoptertransport i tilfælde af problemer.

Akutberedskab skal tilpasses

Derudover har regionsrådet vedtaget, at den præhospitale indsats skal sammentænkes og tilpasses sygehusets nye setup. Det fremtidige akutte beredskab på sygehuset skal samtænkes med det præhospitale beredskab på øen.

Regionsrådet har blandt andet ønsket, at personalet fra sygehuset på Ærø modtager oplæring og vedligeholdende træning på større sygehuse.

Dermed imødekommer regionen et andet input fra høringerne, der omhandler det akutte beredskab – altså hvilken hjælp borgerne på øen kan forvente, hvis de kommer ud for en ulykke. Flere borgere har givet udtryk for, at de er bange for, at der bliver for langt til den akutte hjælp.

Indtil der kan tages stilling til beredskabets sammensætning, bibeholder borgerne på Ærø det nuværende beredskab på sygehuset – dog med undtagelse af kirurgberedskabet.

- Vi skal have fundet løsninger, som vi fra regionens side kan stå inde for, og som borgerne på Ærø føler sig trygge ved. Vi har forhandlet en aftale hjem med Region Sjælland og Region Hovedstaden om brug af deres lægehelikopter, men en lægehelikopter giver kun mening, hvis resten af beredskabet fungerer, og det skal vi nu se på, siger Thyge Nielsen (V), der er formand for det nyoprettede Akut- og ø-udvalg.

Region Syddanmarks aftale med Region Sjælland og Region Hovedstaden træder i kraft i løbet af marts. Aftalen er kun midlertidig, men der er i finansloven for 2012 afsat 125 millioner kroner til en landsdækkende akutlægehelikopterordning. Region Syddanmark arbejder på at få placeret en lægehelikopter, så den kan dække de sydfynske øer.

Fakta om sygehuset på Ærø

Beslutningen om ændringerne på sygehuset på Ærø betyder, at der fremover vil være følgende funktioner:

  • Medicinsk sengeafsnit
  • Medicinsk/kirurgisk ambulatorium, som bl.a. kan varetage mindre kirurgiske procedurer under lokal bedøvelse, herunder behandling af småskader
  • Jordemoderkonsultation, fødsels- og forældreforberedelse samt besøg efter fødslen på Ærø Sygehus.
  • Øvrige funktioner i form af røntgen, laboratorium og driftsafdeling

Yderligere information:

Stephanie Lose (V), formand for Innovationsudvalget, mobil 2533 0982
Thyge Nielsen (V), formand for Akut- og ø-udvalget, mobil 2031 3624
Jens Elkjær, sundhedsdirektør, mobil 2946 7125

APPFWU01V