Skip til primært indhold

Få rådgivning om skader over telefonen

Syddanske patienter skal fra efteråret 2012 kunne ringe ind til en skaderådgivningstelefon og få rådgivning om behandling af skader samt oplysninger om skadestueventetider.

Skal jeg møde op på skadestuen, eller kan jeg selv rense mit sår? Hvor lang er ventetiden på skadestuen?

Og kan jeg køre andre steder hen? Syddanske borgere kan snart få svar på disse spørgsmål via Region Syddanmarks nye skaderådgivningstelefon.

Personale på regionens fælles akutmodtagelser i Odense, Kolding, Aabenraa eller Esbjerg vil sidde klar til at modtage de forventede 130.000 opkald om året.

- Vi håber, at skaderådgivningstelefonen kan være med til at hjælpe borgerne på vej, og vurdere hvilken hjælp de har brug for. Det kan for eksempel være, at vores udmærkede skadeklinikker i nogle tilfælde kan hjælpe borgerne, og på den måde kan vi i sidste ende måske nedbringe ventetiderne på skadestuerne, siger Thyge Nielsen (V), der er formand for Akut- og ø-udvalget.

Formanden understreger dog, at skaderådgivningstelefonen ikke visiterer eventuelle patienter, og at borgerne stadig har fri adgang til skadestuerne i Region Syddanmark.

Et værktøj for alle

Regionen opretter et fælles nummer, og når borgerne i regionen ringer op, vil de kunne vælge, om de vil i kontakt med den nærmeste skaderådgivningstelefon, eller om de vil i kontakt med lægevagten.

For at telefonen kan blive en service for så mange som muligt, så undersøger regionen, om det er muligt at oprette en funktion, så døve, hørehæmmede og stumme kan kommunikere via SMS.

Samarbejde er nøglen

Den nye telefon skal forbinde og rådgive om mange af Region Syddanmarks tilbud til borgeren, og det kan give udfordringer for personalet, der skal besvare de mange opkald, der vil komme hver dag.

- Vi skal have et rigtig godt samarbejde i gang mellem blandt andet skaderådgivningstelefonen, de praktiserende læger og vores AMK-vagtcentral i Odense. Det er et stort arbejde, og der vil sikkert være bump på vejen. Derfor evaluerer vi også telefonen efter et halvt år, siger Thyge Nielsen.

Samlet set vil der årligt være behov for godt 12 personer til at betjene den døgndækkende skaderådgivningstelefon. Telefonen bliver implementeret i perioden fra maj til september, inden den åbner for borgernes opkald 1. oktober 2012.

Fakta:

Etableringsudgifter og driftsudgifterne til skaderådgivningstelefonen forventes at blive på ca. 2,3 mio. kr. i 2012, og de årlige driftsudgifter bliver fremover på ca. 5,8 mio.

Etablering af en skaderådgivningstelefon forudsætter en række tekniske løsninger i form af et telefonisystem, system til afrapportering af ventetider på skadestuer, medicinsk beslutningsstøtteværktøj, dokumentationssystem og voicelog.

Yderligere informationer:

Thyge Nielsen (V), formand for Akut- og ø-udvalget, Region Syddanmark, mobil 2031 3624

Jens Elkjær, sundhedsdirektør, Region Syddanmark, mobil 2946 7125

APPFWU01V