Skip til primært indhold

Styrket indsats mod selvmord

- ”Livet er en morgengave”. For os, der har den tilgang, kan det være svært at fatte, at andre ikke har det. Sådan indledte Carl Holst, formand for regionsrådet, sin åbningstale, da Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse officielt slog dørene på i Odense den 2. september 2011.

- Jeg havde to onkler. Den ene begik selvmord. Den anden er en anerkendt assurandør. Hvem tror I, at jeg fortæller mest om, spurgte Carl Holst videre. De mange gæster, der var mødt op, svarede samstemmende: ”Den sidste”.

Det kan være svært at tale om selvmord, så der er på flere fronter brug for ekspertisen i det regionsdækkende kompetencecenter, der begyndte som en fynsk foreteelse tilbage i amternes tid.

I 2007, da regionerne blev dannet, så Region Syddanmark sig omkring for at finde fyrtårne inden for forebyggelse af selvmord, berettede regionsrådsformanden.

- Det fynske er det bedste, sagde vi. Det breder vi ud i bestræbelserne på at få et tværgående samarbejde etableret, der kan hjælpe mennesker, der har selvmord tæt inde på livet.

Behandling, uddannelse og forskning

Og nu er det fynsdækkende tilbud udvidet, så også selvmordstruede i den jyske del af regionen opspores systematisk og tilbydes ambulant behandling.  For undersøgelser viser, at ambulant behandling har forebyggende effekt.

Den regionsdækkende selvmordsforebyggelse handler også om, at samarbejdsparterne omkring den selvmordtruede sørger for sikre afleveringer, så den sårbare borger ikke ”falder mellem to stole” – fx efter udskrivning fra sygehus.

Ud over at behandle selvmordstruede borgere skal centret forske og uddanne kolleger på psykiatriske og somatiske sygehusafdelinger og i kommunerne. Også praktiserende læger vil blive tilbudt uddannelse.

Lokale klinikker

I løbet af 2010 og 2011 har kompetencecentret bistået med oprettelsen af lokale selvmordsforebyggende funktioner på de voksenpsykiatriske afdelinger i Esbjerg, Aabenraa, Kolding og Vejle. Det samme projekt er i gang på børne- og ungeområdet, hvor der senest i 2013 vil være lokale klinikker.

Med den eksisterende selvmordsforebyggende funktion i Odense er hele regionen således dækket. På Fyn har kommunerne desuden i dag et særligt tilbud om råd og vejledning i at opbygge behandlingskæder på børne- og ungdomsområdet. Også dette koncept skal udbredes til resten af Region Syddanmark.

Om Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse

Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse rummer en børne- og ungdomsfunktion og en voksenfunktion, der er tilknyttet Psykiatrien i Region Syddanmarks to universitetsafdelinger - Børne- og Ungdomspsykiatri Odense og Psykiatrisk Afdeling Odense. Børn- og ungedelen bor på Vandværksvej 30, Odense C, mens voksendelen holder til i Bjergegade 15, Odense C.
 
Organiseringen af centret – med regional kompetenceudvikling og vidensdeling omkring selvmordsforebyggelse for alle aldre - er unik i Danmark.

Tal og fakta

Hvert år forsøger 400 børn og unge i alderen 10-19 år at begå selvmord i Region Syddanmark. For voksne anslås tallet at være 2100 årlige selvmordsforsøg. Tallene er behæftet med en vis usikkerhed, da ikke alle henvender sig og beder om hjælp efter selvmordsforsøg.

I 2009 døde 140 personer i Region Syddanmark ved selvmord. På landsplan døde 612 personer. Der er på landsplan sket et fald gennem de seneste godt 10 år.

APPFWU01V