Skip til primært indhold

Starten på dialog

Der er mange spørgsmål og bekymringer, når ens nærområde skal huse en ny grusgrav. Det er tilfældet i området omkring Stenløse og Bramstrup Gods, som regionsrådet netop har udlagt som graveområde.

Omkring 70 borgere var mødt op i kantinen på Skt. Klemensskolen for at høre om planerne for de to graveområder. Foto: Julie Vesterby

Omkring 70 borgere var mødt op i kantinen på Skt. Klemensskolen for at høre om planerne for de to graveområder. Foto: Julie Vesterby

Derfor havde Region Syddanmark samlet parterne omkring de fremtidige graveområder til et møde 27. september 2011, hvor borgerne kunne høre om planerne og møde de centrale aktører.

Lang proces

At få råstoffer til byggeri af nyt supersygehus i Odense og udvidelse af motorvejen er en lang proces. Det fik borgerne et indblik i, da embedsmænd fra Region Syddanmark og kommunerne i Odense og Faaborg-Midtfyn forklarede om den proces, en ansøger skal igennem for at få lov til at grave efter råstoffer.

Region Syddanmark har ansvaret for at udpege de områder, hvor der må graves, mens det er kommunen, der står for at fastlægge de endelige vilkår for gravearbejdet. Undervejs har naboerne mulighed for at blive hørt, så man sikrer, at gravearbejdet bedst muligt reducerer støv og støj.

Gang i dialogen

- At regionsrådet har besluttet, at de her to områder skal være graveområder, betyder ikke, at det er slut med dialogen. Tværtimod. Det er nu, at dialogen for alvor går i gang, sagde Lasse Krull (K), der er formand for udvalget for Regional Udvikling.

Alle parter omkring grusgravene – entreprenører, lodsejere og kommuner – gav udtryk for, at det handler om at lytte til de indvendinger, naboerne har. Det er endnu tidligt i processen, så detaljerne omkring hvordan arbejdet kommer til at foregå, er ikke på plads.

Rekreative områder

Borgerne, der var med til mødet, havde mange forskellige spørgsmål omkring trafiksikkerhed, værdiforringelse af ejendomme og ikke mindst reetableringen.

Lodsjer Niels Langkilde fra Bramstrup Gods er langt i sine planer for, hvordan området skal se ud, når gravemaskinerne på hans arealer er færdige. Her er der planer om et helt nyt landskab med søer og mere skov, som kan blive til glæde for alle i området. Niels Langkilde arbejder sammen med BG Stone og Nymølle Stenindustrier om udvindingen.

Også området ved Stenløse vil blive se anderledes ud om 10-15 år. Lodsejer Jesper Jensen ved dog af erfaring, at det er svært at lave en plan, før gravemaskinerne har været i gang. Men det bliver et område, der bliver attraktivt at færdes i. Jesper Jensen arbejder også sammen med Nymølle Stenindustrier.

Godt i gang

Efter to en halv time med masser af spørgsmål kunne Lasse Krull runde aftenen af med en opfordring til de fremmødte om at fortsætte dialogen.

At dømme efter den uformelle snak efter mødet, er den dialog allerede godt i gang.

APPFWU01V