Skip til primært indhold

Ny fødeplan: Ingen utrygge mødre bliver udskrevet

Nybagte mødre i Region Syddanmark bliver først udskrevet, når de er trygge ved det. Det fremgår klart af Region Syddanmarks nye fødeplan, som lige nu er ved at blive indført i regionen. Planen bygger på, at ”raske” gravide som udgangspunkt føder ambulant – det vil sige, at de bliver udskrevet inden for 24 timer. Men planen slår også fast, at ingen nybagte mødre udskrives, før de er trygge ved at tage hjem.

- Ingen nybagt familie i Region Syddanmark bliver overladt til sig selv uden mulighed for professionel støtte og omsorg, siger sygeplejefaglig direktør på Sygehus Sønderjylland, Ditte Thinggaard, der er formand for den faglige gruppe, der følger indførelsen af den nye fødeplan.

Kontakt dagen efter

Når fødslen er foregået ambulant, ringer jordemoderen til familien dagen efter fødslen for at sikre sig, at alt er vel. Hvis jordmoderen vurderer, der er behov for det, tilbyder hun at komme på besøg. Familien får en tid til besøg på barselsklinikken på anden eller tredjedagen efter fødslen, men de nybagte familier er velkomne til at henvende sig dag og nat de første syv dage efter udskrivelsen. Og den kommunale sundhedsplejerske kommer på besøg indenfor de første syv dage efter hjemkomsten.

Større indsats til gravide med behov og bedre forberedelse

Samtidig med at flere ”raske” gravide kommer til at føde ambulant, betyder den nye fødeplan også, at Region Syddanmark skruer op for hjælpen til gravide med særlige behov. Ud over det, kommer der nu også et bredere tilbud om fødsels- og forældreforberedelse, så alle har mulighed for at blive godt forberedt til fødslen og tiden bagefter med den lille ny.

Udarbejdet af professionelle

Region Syddanmarks nye fødeplan er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Den er udarbejdet i et grundigt tværfagligt samarbejde mellem repræ-sentanter fra de 22 kommuner, de praktiserende læger og medarbejdere på føde- og børneafdelingerne. Regionsrådet vedtog planen i december 2010 og den er lige nu ved at blive indført. Tilbuddet om ambulant fødsel er netop trådt i kraft 1. september 2011.

Fakta

Læs om tilbuddet til de gravide, fødende og barslende i Region Syddanmarks nye fødeplan:

 • Før fødslen
 • 3 konsultationer hos den praktiserende læge.
 • 2 ultralydsundersøgelser.
 • 4-7 jordemoderkonsultationer til alle og målrettede tilbud til gravide med særlige behov, derunder gravide med BMI > 27 og gravide, der venter mere end et barn.
 • Eventuelt graviditetsbesøg ved sundhedsplejerske efter behov.
 • Fødsels- og forældreforberedelse - holdundervisning eller temaundervisning, samt åbent hus med rundvisning på fødestederne. Særligt tilbud til unge mødre, gravide med BMI>27 og flerfold mødre.

Under fødslen

 • Fast tilstedeværelse af jordemoder under selve fødslen.
 • Svangreomsorgen er tilrettelagt med henblik på, at såvel første - som flergangs fødende med ukompliceret forløb føder ambulant. I Region Syddanmark vil det sige indenfor 24 timer efter fødslen.
 • Det er en forudsætning for udskrivelse, at kvinden/familien er tryg, og der foregår løbende en faglig vurdering af situationen før, under og efter fødslen i dialog med kvinden og hendes partner. Hvis den førstegangsfødende er meget utryg ved at skulle hjem til barsel, har hun ret til barselshvile på sygehuset.
 • Nybagte mødre og deres nyfødte med behov for indlæggelser af fysiske, psykiske eller sociale årsager får tilbud om barselsindlæggelse.

Efter fødslen

 • Ved alle fødesteder oprettes barselsklinikker, hvor familien døgnet rundt kan henvende sig og få råd, vejledning og undersøgelse af både mor og barn op til 7 dage efter udskrivelsen. Tilbuddet er for alle – også de som har været indlagt i længere tid efter fødslen.
 • Ved udskrivelse inden for 24 timer bliver familien ringet op af en jordemoder dagen efter fødslen.
 • Alle får tilbud om efterfødselssamtale med jordemoder
 • Alle får en tid med hjem til ambulant opfølgning i barselsklinikken på 2-3. dagen efter fødslen til hælblodprøve og hørescreening samt efterfødselssamtale med jordemoderen.
 • Ved behov kan jordemoderen foretage hjemmebesøg, eller kvinden kan komme i barselsklinikken til ekstra ambulant opfølgning.
 • Ved behov vil kvinden og barnet blive genindlagt via barselsklinikken.
 • Den kommunale sundhedsplejerske kontakter familien på 3-5. dagen efter fødslen og aflægger første besøg i hjemmet inden for de første 7 dage efter hjemkomsten.

Link til side om graviditet og fødsel på www.regionsyddanmark.dk/graviditetogfødsel 

APPFWU01V