Skip til primært indhold

Sjællands-aftale skal udvides

Selvom vandet i Storebælt skiller Region Sjælland og Region Syddanmark, så bliver samarbejdet mellem de to regioner stærkere og stærkere. Regionerne vil nemlig udvide et patientsamarbejde som regionsrådsformændene Carl Holst (V) og Steen Bach Nielsen (S) indgik i august 2010.

Formålet er, at patienterne skal have lettere afstand til behandling, og at sundhedspersonalet fra de to regioner skal få et tættere fagligt samarbejde.

Aftalen betyder derudover, at regionerne kan få behandlet patienterne til 90 procent af DRG-taksten - DRG-taksten er den af sundhedsministeriet fastsatte pris for en given behandling.

Vi er først lige begyndt

I første omgang har Region Syddanmark modtaget patienter indenfor gynækologisk cancer, karkirurgi og hjertekirurgi og lungekirurgi. De to første måneder i 2011 har 63 patienter allerede taget turen over Storebælt fra Sjælland til Fyn for at blive opereret af de syddanske specialister.

Antallet af patienter vil stige i løbet af foråret, og Region Syddanmark forventer, at antallet af sjællandske patienter på OUH vil være omkring 750 på årsbasis, og det tal kan meget vel vokse, hvis det står til Carl Holst.

- Vi er i Region Syddanmark meget tilfredse med aftalen med Region Sjælland. Den har allerede vist sig at være en god ordning for både patienterne og de to regioner. Og så betyder aftalen, at vi får flere ”svære” patienter til Odense Universitetshospital. Det styrker sygehusets fundament som universitetshospital, siger Carl Holst.

De to regioner arbejder derfor videre med at beskrive flere konkrete områder indenfor en række lægelige specialer, hvor der kan etableres et udvidet samarbejde om patientbehandlingen.

Fra 1. september vil cirka 270.000 borgere i Kalundborg, Næstved, Sorø, Slagelse og Ringsted Kommuner blive tilbudt højtspecialiseret behandling på OUH.

Syddanskere kan også komme til Sjælland

Aftalen mellem de to regioner vil ikke kun betyde en vestgående trafik. Patienter med brystkræft, tyk- og endetarmskræft og medicinsk hjertesygdom vil kunne blive behandlet i Region Sjælland, og faktisk er samarbejdet om brystkræftkirurgien allerede i gang.

- Vi har etableret et samarbejde mellem regioner, som jeg er sikker på vil udvikle sig positivt i hele landet på flere områder. Samfundsøkonomisk giver det en fornuftig udnyttelse af hinandens ressourcer, som alt i alt giver os råd til at behandle flere patienter, siger Steen Bach Nielsen.

Det frie sygehusvalg gælder stadigvæk for både syddanske og sjællandske patienter.

Udover Region Syddanmark og Region Sjælland er også Region Nordjylland med i aftalen om at behandle hinandens patienter til 90 procent af DRG-taksten.

Yderligere oplysninger fås hos:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil: 40 32 52 10
Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen (S), Region Sjælland, mobil 30 61 64 46
Sundhedsdirektør, Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil: 29 46 71 25
Koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen, Region Sjælland, mobil 21 40 93 49

APPFWU01V