Skip til primært indhold

Forskning på sundhedsområdet er livsvigtigt

Åben Forskerdag er blevet en tradition med voksende tilslutning, og det var ingen undtagelse den 28. april på Hotel Trinity i Fredericia, hvor mere end 150 interesserede var mødt frem.

Region Syddanmark vil i samarbejde med Syddansk Universitet skabe de bedste vilkår for forskning på sundhedsområdet, og i et forsøg på at skabe nye relationer og ny forståelse mellem forskerne, afholder regionen og universitetet hvert år en forskerdag. Dagen er en oplagt mulighed for at kommende og etablerede forskere kan komme i dialog med hinanden, og den giver også basis for at fortælle om regionens ekstra forskningsmillioner.

Vigtigt med et forskningsbudget

En stærk indsats på forskning er en forudsætning for at få et sundhedsvæsen i fremdrift og udvikling, og på den baggrund har regionsrådet i Region Syddanmark vedtaget, at regionens forskningsbudget fremover fast skal tilføres 25 mio. kr. om året.

Åben Forskerdag er en oplagt mulighed for at kommende og etablerede forskere kan komme i dialog med hinanden. Fotos: Jørgen Diswal.

Åben Forskerdag er en oplagt mulighed for at kommende og etablerede forskere kan komme i dialog med hinanden. Fotos: Jørgen Diswal.

Forskning skal sikre sygehusenes eksistens

Den massive oprustning på forskningsfronten skal hjælpe med at udvikle de syddanske sygehuse, så de kan konkurrere med de bedste. Uden forskning vil det blive svært at etablere fremtidens supersygehuse, og hvis det står til formanden for sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen, må regionen indstille sig på at fokusere meget mere på forskning:

- Region Syddanmark vil være blandt de bedste inden for forskningen i Danmark og i udlandet. Det kræver investering i forskning, hvis vi vil have fat i den underskov af lyse hoveder, der er i vores uddannelsessystem. Samtidig skal vi fastholde vores dygtige forskere og give dem optimale vilkår til at skabe gode resultater. Vi har simpelthen ikke råd til andet, fastslår Poul-Erik Svendsen.

Forskning giver ny viden

Kravene til sundhedsvæsenet er vokset med årene. Det kræver den bedst mulige uddannelse og udbygning af specialer, og her er forskningen ifølge Per Busk, direktør for sundhedsområdet, helt essentiel.

- Forskning er livsnødvendig for at understøtte vores kliniske funktioner og skabe bedre behandling af sygdomme. Ved at skabe en forskningskultur på alle vores sygehuse, bliver vi også bedre til at tage nye forskningsresultater i anvendelse. I den nationale specialeplanlægning er forskning desuden helt nødvendig, for at vi kan fastholde og udvikle specialfunktioner.

Henrik Villadsen, direktør på Odense Universitetshospital, fastslår vigtigheden i at underbygge en stærk forskerkultur.

Henrik Villadsen, direktør på Odense Universitetshospital, fastslår vigtigheden i at underbygge en stærk forskerkultur.

Forskerdagen styrker samarbejdet

Forskerstøtten er vigtig, hvis vi skal tiltrække kompetencer til den syddanske region. Uden kompetencer kommer vi ingen vegne. Samtidig vil forskning også skabe flere arbejdspladser både i og udenfor regionen.

- Forskerdagen er vigtig for at vi kan styrke samarbejdet mellem universitetet og sygehusene og på tværs i regionen. Vi skal underbygge en forskerkultur allerede hos de nyuddannede læger. Forskning er i dag en pligt – og en stærk konkurrenceparameter, understreger Henrik Villadsen, direktør på Odense Universitetshospital.

En engelsk undersøgelse viser, at investering i forskning giver et afkast på 39 procent. Forskning har effekt på øget viden, fremskridt, vækst, beskæftigelse og velstand.

APPFWU02V