Skip til primært indhold

Metoder fra politi og forsvar skal give mænd et afgangsbevis

Region Syddanmark har bevilget 2,3 mio. kr. til et nyt projekt, som ved hjælp af metoder fra politi og forsvar skal hjælpe unge mænd, som tidligere er droppet ud af folkeskolen, til at få en uddannelse.

Unge mænd kan have svært ved at sidde stille i et klasselokale og følge en skolelærers logik. Det betyder for nogle, at de ikke får taget folkeskolens afgangsprøve, og at de går direkte ud i ledighed eller ufaglært arbejde. Senere bliver det manglende folkeskolebevis et problem, når mændene pludselig får lyst til at tage en uddannelse.

Maskulint undervisningsmijø

På VUC Sønderjylland vil man nu forsøge at nå gruppen af ledige eller ufaglærte mænd mellem 18 og 30 år og give dem en afgangsprøve. Opskriften er et maskulint undervisningsmiljø, hvor kursister og lærere fortrinsvis er mænd, og hvor den traditionelle undervisning får følgeskab af fysiske indlæringsmetoder, som man kender det fra politi, beredskab og forsvar.

Brug for ekstra indsats

Projektet, som går under navnet ”Undervisning i bevægelse”, har netop fået tilsagn om støtte på 2,3 mio. kr. fra Region Syddanmarks uddannelsespulje. Den første klasse starter op til august.

- Der er brug for en ekstra indsats for at få unge mænd til at tage en uddannelse, og det er godt set af VUC Sønderjylland, at de vil fokusere på de maskuline metoder. Jeg håber, at de alternative undervisningsformer giver pote, så flere unge mænd får lyst til at uddanne sig, siger Lasse Krull (C), formand for Udvalget for Regional Udvikling.

Fysisk træning i alle fag 

Ud over at holdene vil have en særlig trænings- og anvendelsesorienteret profil er der ingen lektier efter skoletid. På sigt er det planen at hente undervisere ind fra netop politi og forsvar samt uddanne nuværende lærere i disse metoder.

- Vi vil bruge den fysiske træning aktivt, både gennem idrætstimer og ved at sikre fysisk aktivitet i andre fag. Vores håb er at skabe rollemodeller for drengene og holde dem i uddannelsessystemet, siger afdelingsleder Margit Viig fra VUC Sønderjylland.

Fakta

Det er VUC Sønderjylland, der har afdelinger i hele Sønderjylland, som står bag det treårige projekt ”Undervisning i bevægelse”, som netop har modtaget 2,3 mio. kr. fra Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Projektet skal få flere unge mænd (18-30 år), der ikke har gennemført grundskolen, til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Uddannelsen er meget anvendelsesorienteret og fokuserer især på fysisk udfoldelse.

Det tilsigtes, at holdet består af mandlige kursister, og at undervisningen foretages af mandlige undervisere. Der inddrages pædagogiske metoder fra politi, beredskab og forsvar.

APPFWU02V