Skip til primært indhold

Tre forslag til Nyt OUH går videre i konkurrencen

Region Syddanmark og Syddansk Universitet/Universitets- og Bygningsstyrelsen (SDU/UBST) har offentliggjort seks konsortiers forslag til, hvordan det nye universitetshospital og sundhedsvidenskabelige fakultet kan se ud.

I samme ombæring pegede en dommerkomité på tre forslag, som går videre i konkurrencen. Bag de tre forslag står konsortiet Medic OUH, konsortium Henning Larsen Architects m.fl. og konsortiet CuraVita.

- Nu har vi de første tegninger til det formentlig største byggeprojekt i Region Syddanmark nogensinde. Tre forslag skiller sig ud. De har potentiale til at blive rigtigt gode, så dem tager vi nu en snak med, om hvordan de kan justere deres projekter, siger regionsrådsformand og formand for dommerkomitéen Carl Holst (V).

De seks konsortier har i tre måneder arbejdet på hver deres forslag til, hvordan de forestiller sig hospital og fakultet skal se ud og indrettes. De tre vinderkonsortier tager nu en forhandlingsrunde med Region Syddanmark og SDU/UBST og byder ind med hver deres reviderede forslag. Dem ser de to bygherrer – Region Syddanmark og SDU/UBST – så på og vælger en endelig vinder. Det forventes at ske umiddelbart før sommerferien 2011.

Det nye universitetshospital bliver placeret mellem Syddansk Universitet og motorvejen og skal erstatte det nuværende Odense Universitetshospital. Der er afsat 6,3 mia. kr. til Nyt OUH. Første spadestik tages i 2014 og efter planen står Nyt OUH færdig i 2018-2020.

Det nye sundhedsvidenskabelige fakultet (SUND) er en del af projektet og skal forbinde hospital og universitet. Det nye fakultet kommer til at koste cirka 900 mio. kr.

- Sammenbygningen af de to institutioner skal skabe ideelle betingelser for et tæt samarbejde om uddannelse og forskning, siger rektor for Syddansk Universitet, Jens Oddershede, der også sidder med i dommerkomitéen.

Modeller og tegninger af de seks forslag til Nyt OUH kan ses på Center for Brugerdreven Innovation, Forskerparken 10 G, 5230 Odense M lørdag den 5. og søndag den 6. februar 2011, kl. 13-16.

De tre ligeværdige vindere med dommerkomitéens begrundelser – i kort form

Vinderforslag (forslag nr. 5)

Konsortiet Medic OUH bestående af:
KHR Arkitekter A/S
White Arkitekter A/S og White arkitekter A/B (alternativt White arkitekter)
Dall & Lindhardtsen
WSP Sverige AB
EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
Oluf Jørgensen A/S
samt en række underrådgivere

Forslaget er en åben fliget bygningsstruktur med en fin idé om en vidensakse fra universitetet ned gennem hospitalet. Der er tale om et arkitektonisk flot forslag, som dog på en række områder ikke fuldt indfrier hospitalets og universitets krav til funktion. Blandt andet vil logistikken i hospitalet skulle bearbejdes i det videre forløb."

Forslaget er en åben fliget bygningsstruktur med en fin idé om en vidensakse fra universitetet ned gennem hospitalet. Der er tale om et arkitektonisk flot forslag, som dog på en række områder ikke fuldt indfrier hospitalets og universitets krav til funktion. Blandt andet vil logistikken i hospitalet skulle bearbejdes i det videre forløb."

Vinderforslag (Forslag nr. 4)

Konsortium bestående af:
Henning Larsen Architects A/S
Friis & Moltke A/S
Arkitektfirmaet TKT A/S
COWI A/S
Rambøll Danmark A/S
samt en række underrådgivere

"Forslaget er et markant bygningskompleks, der fint understøtter hospitalets funktionskrav. Forslaget byder på konkurrencens bedste bud på en sammenhængende behandlingsbygning og dennes placering i forhold til akutmodtagelse og kliniske klynger.  Forslaget åbner sig ligeledes flot i forhold til naturen. Forslaget til sundhedsvidenskabeligt fakultet og sammenbygning mellem universitet og hospital bør bearbejdes."

"Forslaget er et markant bygningskompleks, der fint understøtter hospitalets funktionskrav. Forslaget byder på konkurrencens bedste bud på en sammenhængende behandlingsbygning og dennes placering i forhold til akutmodtagelse og kliniske klynger. Forslaget åbner sig ligeledes flot i forhold til naturen. Forslaget til sundhedsvidenskabeligt fakultet og sammenbygning mellem universitet og hospital bør bearbejdes."

Vinderforslag (Forslag nr. 1)

Konsortiet CuraVita
Arkitema
Narud Stokke Wiig Arkitekter & Planlæggere
Grontmij I Carl Bro
Hospitalitet

"Forslaget er kendetegnet ved en tæt, kompakt bymæssig bebyggelsesplan. Forslaget er godt gennemarbejdet, og udviser stor forståelse for såvel hospitalets som universitets funktioner. Forslaget byder på konkurrencens bedste sammenbygning af universitet og hospital. Forslaget bør forbedres i forhold til den menneskelige skala og mødet med naturen."

"Forslaget er kendetegnet ved en tæt, kompakt bymæssig bebyggelsesplan. Forslaget er godt gennemarbejdet, og udviser stor forståelse for såvel hospitalets som universitets funktioner. Forslaget byder på konkurrencens bedste sammenbygning af universitet og hospital. Forslaget bør forbedres i forhold til den menneskelige skala og mødet med naturen."

Dommerkomiteen består af:

Carl Holst – regionsrådsformand og formand for dommerkomiteen
Poul-Erik Svendsen - regionsrådsmedlem
Stephanie Lose - regionsrådsmedlem
Mette Valentin - regionsrådsmedlem
Connie Barfod – vicedirektør, Universitets- og Bygningsstyrelsen
Jens Oddershede – rektor, Syddansk Universitet
Anders Strange – fagdommer
Jens T. Arnfred – fagdommer
Søren H. Larsen – fagdommer

Til at støtte sig har dommerkomitéen haft en kreds af rådgivere fra Region Syddanmark, Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet, Universitets- og Bygningsstyrelsen samt bygherrerådgivere.

APPFWU02V