Skip til primært indhold

Hvor sunde er vi?

Kommuner og region var samlet i Kolding i går, torsdag 10. februar 2011, for at snakke sundhed og forebyggende arbejde. Anledningen var en ny sundhedsprofil, der viser, hvordan det står til med sundheden i Region Syddanmark.

Sundhedsprofilen om syddanskerne sundhed blev offentliggjort på et seminar i Kolding torsdag 10. februar 2011. Fotos: Jakob Fynsk.

Sundhedsprofilen om syddanskerne sundhed blev offentliggjort på et seminar i Kolding torsdag 10. februar 2011. Fotos: Jakob Fynsk.

Der var forskellige oplæg, hvor tanker og erfaringer blev vendt og indsatser drøftet: Er prioriteringerne rigtige og er der andet, vi bør gøre i stedet for? Er der måske noget, vi skal sige nej til, fordi andet virker bedre? Kan de ressource-stærke måske gøre det selv? Skal vi bruge kræfter på dem, vi alligevel ikke kan flytte?

Et vigtigt prioriteringsværktøj

- Rapporten er et vigtigt værktøj til forebyggelse og sundhedsfremme, og med den kan vi følge folkesundheden. Når den kommer igen i 2013, kan vi stoppe op og sige: Hvad virker og hvad virker ikke, sagde formand for sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem Bo Libergren (V).

Rapporten ”Hvordan har du det?”, er lavet på baggrund af en undersøgelse, hvor godt 36.000 syddanskere har svaret på spørgsmål omkring blandt andet motion, trivsel, kost, rygning og alkohol. Det er en rapport, der viser syddanskernes sundhedstilstand og en rapport, som kommuner og region, kan bruge som prioriterings- og styringsværktøj i forhold til det forebyggende arbejde.

Kommuner og region var samlet for at snakke sundhed og  forebyggende arbejde.

Kommuner og region var samlet for at snakke sundhed og forebyggende arbejde.

Akademikere drikker når de bliver gamle

Der er pudsige og opsigtsvækkende oplysninger, og der er ting, der ikke overrasker – for eksempel at det er borgere med kort uddannelse, der er mest syge og har den mest uhensigtsmæssige adfærd i forhold til egen sundhed. Men var du for eksempel klar over, at de med lang uddannelse, som faktisk drikker mindst livet i gennem, begynder at drikke mest, når de fylder 65 år?  

Rapporten viser bl.a., at omkring halvdelen af os syddanskere er overvægtige. At en femtedel af os drikker for meget. At kvinder tilkendegiver, at de oftere end mænd føler sig stressede og nervøse, og at 180.000 borgere i Syddanmark lider af slidgigt.

Udover at sige noget generelt om syddanskernes sundhed, kan den enkelte kommune få et indtryk af borgernes sundhedstilstand i netop deres kommune og kommunerne kan indbyrdes sammenligne hinanden.

National undersøgelse

Alle fem regioner har taget pulsen på borgernes sundhedstilstand og i marts måned bliver resultaterne lagt ind i en national database, hvor der bliver mulighed for at sammenligne de enkelte regioner. Region Syddanmark vil i marts måned holde et temamøde om den regionale profil.

Flest overvægtige i Aabenraa

Karsten Meyer Olesen (S), formand for sundhedsudvalget i Aabenraa Kommune:

- Aabenraa Kommune ligger lavest i forhold til rygning og alkohol. Det overrasker mig, for vi er jo en kommune med nem adgang til billige smøger og bajere! Til gengæld er de, der ryger, motiverede for at stoppe. Så dem skal vi bare have fat i.

- Aabenraa Kommune er den kommune med flest overvægtige, og undersøgelsen viser, at målgruppen typisk ikke gider ændre på deres vaner. Hvad skal vi stille op med dem? Skal vi måske starte vores indsats på et tidligere tidspunkt? Der er flere ting, der overrasker mig – faktorer som vi skal arbejde videre med derhjemme.

En mønsterkommune

Kirsten Myrup, sundhedskonsulent i Varde Kommune:

- Sundhedsprofilen kan bruges til at understøtte vores arbejde, og vi kan måske komme tættere på de borgere, der er motiverede for at ændre adfærd – finde ud af hvor de er, og hvordan vi får fat på dem. Jeg kan se, at vi nok er lidt en mønster kommune, vi ligger lidt højre end de andre: Måske har vi nogle ressourcer, som kan komme andre kommuner til gode. Samarbejdet på tværs gælder også i forhold til regionen. Vi har fælles interesser, blandt andet i forhold til kroniske patienter.

Ansvaret er vores

Lis Huge, sundhedschef i Middelfart Kommune:

- Profilen bekræfter os meget i det, vi ved i forvejen, men det er dejligt at se, at der er så mange, der gerne vil gøre noget ved det! Jeg synes ikke, at regionens rolle er så stor. Det er jo os kommuner, der har ansvaret. Desværre er meget af det, der skal til for at ændre noget, faktorer, som vi kommuner ikke kan gøre noget ved: Det kræver samarbejde og vilje fra andre instanser – for eksempel i forhold til afgifter og hvordan skoler og sportshaller tænkes ind i planlægningen. Flere faktorer spiller ind. Kan vi for eksempel gøre noget for at fremme cyklismen – så ville det være et godt skridt på vejen!

hanne.kopp@regionsyddanmark.dk

APPFWU02V