Skip til primært indhold

Hjemmesygeplejersker skal yde førstehjælp

12. december indviede Region Syddanmarks sit samarbejde med Varde Kommune, så borgerne fremover kan få førstehjælp fra hjemmesygeplejersker.

Region Syddanmarks nyeste del af beredskabet bliver ikke med blå blink, sirener og hvinende dæk. Syv små biler skal fremover være en del af Region Syddanmarks præhospitale beredskab i Varde Kommune, når hjemmesygeplejerskerne i en to-årig forsøgsordning skal supplere ambulancerne, akutbilerne og akutlægebilerne i området.

- Vi står i dele af Region Syddanmark overfor nogle udfordringer i forhold til at sikre borgerne hurtig assistance, når de har brug for hjælp. Derfor har vi været tvunget til at finde alternativer, og jeg synes, vi er kommet frem til en løsning, der går fint i spænd med vores eksisterende beredskab, siger Thyge Nielsen (V), formand for det præhospitale udvalg.

Supplement til ambulancer og akutbiler

På nuværende tidspunkt har Region Syddanmark i umiddelbar nærhed til Varde Kommune syv døgndækkende ambulancer; fordelt med to i Esbjerg, en i Sædding, en i Varde, en i Bramming, en i Grindsted og en i Ølgod (denne er tre måneder om året placeret i Nørre Nebel). Derudover findes der i Varde også en ambulance, der dækker området i dagtimerne. Endvidere er der placeret en akutbil, bemandet med paramedicinere i Grindsted.

Som supplement til ambulancer og paramedicinerne er der en akutlægebil i Esbjerg, og der er lavet en aftale med den militære lægebil i Oksbøl. I særligt situationer kan der også rekvireres støtte, til det kørende beredskab, i form at helikoptere.

Hunden skal ikke skues på hårene
Selvom hjemmesygeplejerskernes biler på ydersiden ikke vækker videre opmærksomhed, så er indholdet bemærkelsesværdigt. Foruden en hjemmesygeplejerske, der er uddannet i livreddende førstehjælp, medbringer bilen også en hjertestarter, en taske med diverse førstehjælpsudstyr og ilt.

Dermed har sygeplejerskerne værktøjerne i orden i forhold til at yde den livsvigtige førstehjælp, indtil ambulancer, akutbilerne eller lægebilerne dukker op.

Koordination fra Odense

Hjemmesygeplejerskernes biler er registreret via GPS i Region Syddanmarks AMK-Vagtcentral, der ligger i Odense. Det er her alle ambulance og akutlægebilskørsler bliver koordineret og kaldt ud fra af specialuddannede sygeplejersker, og registreringen betyder, at sygeplejerskerne på vagtcentralen hurtigt kan tilkalde hjemmesygeplejerskerne, og borgerne dermed hurtigt kan få hjælp.

Hjemmesygeplejerskerne skal nok klare opgaven
Formand for Udvalget for Social og Sundhed i Varde Kommune Erik Buhl Nielsen forventer, at aftalen med hjemmesygeplejerskerne bliver en succes. 

- Jeg er glad for, at vi har fundet en model, hvor vi afprøver løsninger, som supplement til det egentlige akutberedskab i Varde. Vi har været meget opsatte på at hjælpe med at finde en løsning til gavn for vores borgere sammen med Region Syddanmark, og jeg er sikker på, at vores hjemmesygeplejersker nok skal kunne løfte opgaven, siger Erik Buhl Nielsen.

Yderligere oplysninger:

Formand for det præhospitale udvalg, Region Syddanmark, Thyge Nielsen (V), mobil 2031 3624
Formand for Udvalget for Social og Sundhed, Varde Kommune, Erik Buhl Nielsen (V), mobil 4017 4454
Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 2946 7125

Fakta

Region Syddanmark fik i starten af 2011 tilsagn om 1,47 millioner kroner fra det daværende Indenrigs- og sundhedsministerium til en udbygning af det præhospitale beredskab i Varde. Bevillingen dækker opstarten og afprøvningen af ordningen i to år.

Det er den lave befolkningstæthed kombineret med en arealmæssig stor kommune, der gør Varde til en hård nød at knække i beredskabssammenhæng. Den gennemsnitlige responstid er på 11 minutter i Varde Kommune.

APPFWU02V