Skip til primært indhold

Vækst på tværs af grænser

Region Syddanmark indgik i dag, fredag 24. september 2010, en partnerskabsaftale med regeringen, hvor der blev givet håndslag på, at både regering og region bakker op om forskellige regionale initiativer og indsatsområder.

Aftalen kom på plads efter forhandlinger mellem økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (C), undervisningsminister Tina Nedergaard (V) samt formandskabet for Syddansk Vækstforum her til formiddag.

Et af indsatsområderne er fokus på vækstmuligheder i den dansk-tyske grænseregion. Det sker blandt andet ved at styrke forskning og uddannelse i Syddanmark og Schleswig-Holstein.

- Vi vil udvikle området fra grænseregion til vækstregion, og for at få opfyldt det mål har vi brug for højtkvalificeret arbejdskraft til gavn for virksomheder både i og uden for grænseregionen. Vi er glade for, at vores ambition også understøttes af den danske stat, så det dansk-tyske område med tiden kan sikres de samme muligheder som Øresunds-regionen, siger formand for vækstforum og regionsrådsformand Carl Holst (V).

Et europæisk grænseuniversitet i verdensklasse

Et styrket grænseoverskridende forsknings- og uddannelsesinitiativ mellem de videregående uddannelsesinstitutioner i Syddanmark og universiteterne i Kiel og Flensborg skal med udgangspunkt i Syddansk Universitet sikre et vidtrækkende samarbejde mellem de videregående uddannelsesinstitutioner på tværs af den dansk/tyske grænse.

Ambitionen er, at et tættere samarbejde mellem de videregående uddannelsesinstitutioner i Syddanmark og Nordtyskland kan være med til at skabe et attraktivt uddannelses- og forskningsmiljø på tværs af grænsen. Initiativet skal også være med til at nedbryde barrierer for en velfungerende integration hen over grænsen, siger rektor ved Syddansk Universitet Jens Oddershede.

Andre indsatsområder

Udover styrkelse af grænseoverskridende forsknings- og uddannelsessamarbejde
gav Syddansk Vækstforum og regeringen hinanden håndslag på at styrke indsatsen inden for velfærdsteknologi, grøn offshore energi samt uddannelse og arbejdskraftudbud.

Fakta om partnerskabsaftalen

Der indgås partnerskabsaftaler mellem de regionale vækstfora og staten hvert år. Aftalerne skal indeholde konkrete mål for den regionale erhvervsudviklingsindsats. Det kan dreje sig om mål for fx regionens, kommunernes og det lokale erhvervslivs arbejde med videnspredning.

Formålet med de regionale partnerskabsaftaler er at sikre en regional forankring af initiativerne i regeringens globaliseringsstrategi, som skal udmøntes regionalt og lokalt, samt at understøtte de regionale erhvervsudviklingsstrategier. Partnerskabsaftalerne skal således bidrage til at skabe sammenhæng mellem den nationale og den regionale/lokale vækstindsats.

APPFWU01V