Skip til primært indhold

Skoler vil aktivere de unge

Gymnastiksalen på Sct. Jacobi Skole i Varde er i disse dage omdannet til et stort testcenter. Omkring 80 elever mellem 11 og 13 år gennemfører blandt andet en løbetest for at vurdere deres form, og de bliver mål og vejet, samt undersøgt af en kiropraktor for at vurdere deres fysiske tilstand.

Nicolai Langager er én af de elever, der skal have testet sin udholdenhed i forbindelse med testen på Sct. Jacobi Skole i Varde.

Nicolai Langager er én af de elever, der skal have testet sin udholdenhed i forbindelse med testen på Sct. Jacobi Skole i Varde.

- Vi mener, at fysisk aktivitet er vigtigt, da det kan hjælpe børnene til at opnå en bedre indlæring. Vi tror også på, at ved, at vi går ind og laver aktiviteter for børnene i frikvartererne, så kan vi mindske risikoen for mobning, fortæller viceskoleleder, Jes Nyboe Lauersen, der er meget positiv overfor projektet.

Turen går herefter videre ud på andre skoler i regionen, hvor 1.300 Syddanske unge fra Jylland og Fyn skal igennem samme test.

Projektet hedder "Space – rum til fysisk aktivitet", og det er et samarbejde mellem Region Syddanmark, Dansk Sundhedsinstitut (DSI), Trygfondens Forebyggelsescenter ved Syddansk Universitet (SDU) og skolerne i fem syddanske kommuner. Projektet skal give viden omkring unges aktivitetsniveau, og hvordan man fremmer bevægelse og motion i hverdagen.

- Jeg står ofte bare og kigger i frikvarterene, da jeg ikke gider at spille bold. Jeg ville ønske, at der også var nogle aktiviteter til mig, såsom sjippetorv, siger Anne Sofie Lunde (forrest i billedet), 13 år fra Sct. Jacobi Skole.

- Jeg står ofte bare og kigger i frikvarterene, da jeg ikke gider at spille bold. Jeg ville ønske, at der også var nogle aktiviteter til mig, såsom sjippetorv, siger Anne Sofie Lunde (forrest i billedet), 13 år fra Sct. Jacobi Skole.

- For eksempel skal skolegårdene have et løft, og derudover skal der laves et såkaldt playspot, hvor de unge kan hænge ud. Det skal være en attraktion, der kan tiltrække de unge som eksempelvis boldspilspladser og kropsøvningsanlæg, hvor eleverne kan klatre, danse, prøve musklerne af og generelt bevæge sig, fortæller Jens Troelsen, Lektor i Bevægelse, Idræt og Samfund fra SDU.

I alt deltager 14 skoler i projektet, hvor halvdelen af skolerne aktivt skal gøre en indsats for at forbedre de unges aktivitetsniveau. De resterende skoler skal fungere som kontrolskoler, så forskerne kan sammenligne resultaterne.

Regionen som tovholder

Som et led i projektet har Region Syddanmark ansat en projektkoordinator, der skal have det overordnede overblik over forløbet i et tæt samarbejde med kommunerne.

- Der er mange kommuner, der giver udtryk for, at de gerne vil indgå i et forskningssamarbejde. Men for en enkelt kommune kan det være svært at løfte et projekt op i en størrelsesorden, der kan forskes på, siger Brian Linke, projektkoordinator ansat i Region Syddanmark.

Projektet er det største forskningsprojekt i Danmark indenfor fysisk aktivitet blandt unge i teenagealderen, og ifølge Jens Troelsen vil resultaterne fra undersøgelsen også være interessante for vores nabolande, da de ligner os på mange måder.

Forskningsprojektet skal afsluttes i 2012. Til den tid skal eleverne igennem de samme test som de går igennem nu, hvor elevernes aktivitetsniveau, kondition, muskelstyrke og hurtighed undersøges.

Fakta – følgende skoler og kommuner er med i projektet

Esbjerg Kommune; Tjæreborg Skole, Gørding Skole (indsatsskoler), Fourfeldtskolen og Valdemarskolen (sammenligningsskoler)

Nordfyns Kommune; Otterup Skole (indsatsskole) og Søndersø Skolen (sammenligningsskole)

Sønderborg Kommune; Gråsten Skole (indsatsskole) og Havnbjerg Skole (sammenligningsskole)

Varde Kommune; Sct. Jacobi Skole, Lykkesgårdskolen (indsatsskoler), Blåvandshuk Skole og Ølgod Byskole (sammenligningsskoler)

Vejle Kommune; Englystskolen (indsatsskole) og Bredagerskolen (sammenligningsskole)

APPFWU02V