Skip til primært indhold

Region Syddanmark politianmelder tolkebureau

Region Syddanmark har ved gennemgang af en lang række fakturaer opdaget, at der er sendt regninger til regionen for tolkeydelser, som ikke har fundet sted.

Derfor har regionen nu anmeldt firmaet til politiet. Det drejer sig om et tolkebureau i Århus ved navn TolkeDanmark APS.

Region Syddanmark kender endnu ikke sagens præcise omfang, men anslår, at der kan være tale om bedrageri for op til 5 mio. kr.

Mistanke om bedrageri opstår

- Vi fik mistanke sidst på sommeren 2009. En række stikprøver viste nogle uregelmæssigheder, og vi iværksatte derfor en større gennemgang af fakturaerne. Vi fandt ud af, at der var flere ting, der ikke stemte, fortæller afdelingschef i Region Syddanmarks praksisafdeling, Frank Ingemann Jensen.

Ved gennemgangen fandt afdelingen flere uoverensstemmelser: I nogle tilfælde blev der fundet eksempler på to rekvisitioner på tolkninger, der angiveligt skulle være foretaget for to forskellige personer hos samme speciallæge på samme tid. I flere tilfælde har lægen ikke skrevet under på rekvisitionen. Og i andre tilfælde er der blevet sendt en rekvisition for tolkning af en given patient. Men lægen har ingen regning sendt for denne konsultation.

- Vi kan ikke udelukke, at det i nogen tilfælde skyldes fejl eller sløseri fra enten lægens eller tolkebureauets side. At regningerne simpelthen ikke er blevet tjekket. Men vi har begrundet mistanke om, at der i mange tilfælde er tale om decideret bedrag, siger Frank Ingemann Jensen.

Bestillingen af tolke foregår således:

I henhold til sundhedsloven skal Region Syddanmark stille tolkebistand til rådighed i de situationer, hvor en patient ikke kan tale dansk.

Det er den praktiserende læge eller praktiserende speciallæge, der vurderer, om der er behov for tolkning og det er lægen, der bestiller tolkningen hos det tolkebureau, Region Syddanmark har indgået aftale med.

Lægen bestiller tolkningen på et bestemt sprog til et bestemt tidspunkt. Når tolkningen skal finde sted, møder tolken op hos lægen medbringende en rekvisition, udfyldt af tolkebureauet. Når tolkningen er overstået attesterer lægen, at tolkningen har fundet sted samt hvor længe tolkningen har taget. Rekvisitionen skal herefter kontrolleres af tolkebureauet og indgår nu som en del af den samlede faktura, der herefter sendes til regionen.

Tale om flere millioner kroner

Der foretages årligt omkring 15.000 tolkninger i praksis-sektoren i Region Syddanmark. I hele sundhedssektoren, altså sygehusene inklusivt, foretages årligt omkring 30.000 tolkninger i Region Syddanmark.

I den pågældende sag er der mistanke om fejl eller bedrag i forhold til 1/3 af de indsendte fakturaer på tolkninger, foretaget i praksis-sektoren.

Region Syddanmark kender endnu ikke sagens præcise omfang, men anslår, at der er tale om et beløb op til 5 mio. kr., som der uretmæssigt er lavet regninger på.

Region Syddanmark har tilbageholdt betalingen af rekvisitioner for et beløb svarende til ca. 3.5 mio. kr. for at have sikkerhed for regionens endelige krav.

Region Syddanmark vil nu gøre det endelige krav op med henblik på at kunne afregne med tolkebureauet.

Fakta

Region Syddanmark har opsagt sin aftale med det anmeldte tolkebureau.

Bureauet leverede tolkeydelser for hele Region Syddanmark i perioden fra 1. januar 2008 til 1. januar 2009. Fra 1. januar til 31. december 2009 blev aftalen ændret til kun at omfatte Fyn, hvorefter Region Syddanmark opsagde kontrakten helt.

Region Syddanmark har pr. 1. januar 2010 indgået en ny aftale med to andre tolkebureauer: Tolkekontoret i Kolding tager sig af tolkninger på Fyn og tolkninger i Jylland varetages af Kolding-bureauet Tolkeservice.

I forhold til den givne sag drejer det sig udelukkende om tolkninger foretaget hos praktiserende læger og speciallæger i Region Syddanmark, og uregelmæssighederne finder sted indenfor visse afgrænsede geografiske områder.

Sagen omhandler ikke tolkninger foretaget på regionens sygehuse.

APPFWU02V