Skip til primært indhold

Så kom turen til Langeland

Rudkøbing Falck-station. 9. februar. Kl. 10.55. Akutbilen er kørt ind på Falck-stationen og holder på sin plads. Dækkene er endnu våde. For knap en halv time siden var der bud efter bilen. Det er Dennis Kræmmer Hansen, der har vagten i dag, klar til at rykke ud. Og brug for bilen, det er der. Siden 1. februar 2010 har den været ude at køre 21 gange.

Paramediciner Dennis Kræmmer Hansen Dennis Kræmmer Hansen er en af de ti paramedicinere, der skal betjene akutbilerne i Rudkøbing på Langeland og i Fåborg. I Rudkøbing blev akutbilen bemandet med en paramediciner 1. februar 2010. Og i Fåborg blev den døgndækkende akutbil kørende i september måned sidste år. Fotos: Jørgen Diswal

Paramediciner Dennis Kræmmer Hansen Dennis Kræmmer Hansen er en af de ti paramedicinere, der skal betjene akutbilerne i Rudkøbing på Langeland og i Fåborg. I Rudkøbing blev akutbilen bemandet med en paramediciner 1. februar 2010. Og i Fåborg blev den døgndækkende akutbil kørende i september måned sidste år. Fotos: Jørgen Diswal

Ni dage efter at akutbilen i Rudkøbing er blevet bemandet med en paramediciner, fejres det nu med en officiel indvielse på stationen.

Tryghed for borgeren

Regionsrådsformand Carl Holst (V) kom for at indvie bilen, og fortalte kort om den sygehusstruktur, det syddanske regionsråd står bag. Det er en model, der betyder, at specialer og kompetencer bliver samlet på sygehusene, og at der fremover bliver fem akutsygehuse i Region Syddanmark. At der bliver længere i mellem de store sygehuse, skal dog ikke gå ud over regionens borgere:
 
- Vi vil skabe et system, hvor borgeren oplever den bedst mulige tryghed. De skal vide, at der er hjælp, hvor de står, går og falder om. Og den tryghed skal de have, uanset om, de bor i Rødding, Rudkøbing eller Odense, sagde Carl Holst.

Derfor er Region Syddanmark i gang med at opruste den såkaldte præhospitale indsats, der betyder, at man sætter flere ambulancer, akutbiler og lægebiler ud på vejene. Sygehusene flytter så at sige ud til borgerne, så hjælpen er der, hvor uheldet sker.

Der klippes ved regionsrådsformand Carl Holst (V), mens snoren holdes af borgmester i Langeland Kommune, Bjarne Nielsen (V) og formand for det præhospitale område, regionsrådsmedlem Thyge Nielsen (til højre).

Der klippes ved regionsrådsformand Carl Holst (V), mens snoren holdes af borgmester i Langeland Kommune, Bjarne Nielsen (V) og formand for det præhospitale område, regionsrådsmedlem Thyge Nielsen (til højre).

Formanden og borgmesteren mente:

- Vi er glade for, at I har tænkt på os, her på Langeland. Det er glædeligt for både borgerne og kommunen. Vi skal stadig arbejde med respons-tiderne, men vi er et stort skridt på vejen, sagde borgmester i Langeland Kommune, Bjarne Nielsen (V).

Thyge Nielsen var på vej til Langeland kørt forbi fire af Region Syddanmarks fem akutsygehuse – fra Esbjerg, over Kolding og Odense samt Svendborg. Han pointerede dog, at regionens borgere kan have oplevelsen af, at der er langt mellem de store sygehuse og at den præhospitale opgradering derfor er vigtig.  

Flere kompetencer

Dennis Kræmmer Hansen, der har dagens vagt på stationen, har arbejdet som Falck-redder i 10 år. Han har valgt at tage en treårig efteruddannelse som paramediciner, hvilket betyder, at han fremover er en af de ti paramedicinere, der fremover skal betjene akutbilen i Rudkøbing og Fåborg.

- Det betyder, at jeg som paramediciner kan yde en meget større hjælp, når jeg er ude på skadesstedet. Jeg har fået flere kompetencer, og det er med til at give folk en større tryghed og det giver også mig en større tilfredsstillelse i måden, jeg udfører mit arbejde på, siger Dennis Kræmmer Hansen og fortæller, at han som paramediciner har fået flere medicinske beføjelser. Det betyder, at han bl.a. kan give medicinsk hjertestopbehandling, hjerterytme stabiliserende medicin og medicin til kraftige allergiske reaktioner. 

Dennis Kræmmer Hansen har været falckredder i 10 år, og i september måned sidste år færdiggjorde han den tre-årige efteruddannelse som paramediciner.

Dennis Kræmmer Hansen har været falckredder i 10 år, og i september måned sidste år færdiggjorde han den tre-årige efteruddannelse som paramediciner.

Hjertestarterforeningen – hjælp til selvhjælp

Langeland har nu en døgndækkende akutbil bemandet med en paramediciner, men der er også hjælp at hente andre steder, hvis uheldet skulle være ude.
Der findes nemlig en frivillig gruppe af borgere på øen, der er gået sammen om at danne en såkaldt hjertestarterforening. Det betyder, at der flere forskellige steder på øen hænger hjertestartere, der kan yde hjælp ved hjertestop, og at omkring 900 af øens beboere kan give førstehjælp, hvis uheldet skulle være ude.

- Det er hjælp til selvhjælp, sagde regionsdirektør i Falck, Erik Møberg. Han glæder sig naturligvis over samarbejdet med Region Syddanmark og over den præhospitale oprustning, der finder sted i regionen. Men han pointerede også vigtigheden af, at man som borger selv gør en indsats for at hjælpe, hvis man en dag skulle være tæt på en ulykke.

- Vi kan ikke komme ud i alle hjørner, og nogle gange skal hjælpen ske så hurtig, at selv en akutbil ikke kan nå ud. Så er det vigtigt, at der står én på stedet, der ved, hvordan man hurtigt skal reagere, pointerede regionsdirektøren.

Regionsdirektør i Falck, Erik Møberg sammen med ambulancechef Niels Thorup. Her sammen med en håndfuld af de paramedicinere, der fremover skal bemande akutbilen på Langeland.

Regionsdirektør i Falck, Erik Møberg sammen med ambulancechef Niels Thorup. Her sammen med en håndfuld af de paramedicinere, der fremover skal bemande akutbilen på Langeland.

Fakta

I september måned sidste år begyndte den såkaldte præhospitale oprustning ved indvielsen af syv ambulanceberedskaber, lægebiler og akutbiler forskellige steder i regionen.

Flere lægebiler, akutbiler og ambulancer skal sikre bedre behandling på skadesstedet overalt i Region Syddanmark. De første minutter efter en ulykke kan nemlig være afgørende for, hvordan man klarer sig.

Oprustningen sker blandt andet som følge af, at specialerne og kompetencerne samles på sygehusene i Region Syddanmark. Det betyder, at afstandene mellem akutsygehusene bliver længere. Derfor er det vigtigt, at den livgivende hjælp starter så hurtigt som muligt, allerede på skadesstedet.

hanne.kopp@regionsyddanmark.dk

APPFWU02V