Skip til primært indhold

Første skridt mod nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa

De første spæde skridt imod et helt nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa med plads til op mod 115 sengeliggende patienter inden for henholdsvis almen-, geronto- og børne- og ungdomspsykiatrien blev taget på aftenens regionsrådsmøde. En beslutning, som falder sammen med regionsrådets beslutning i oktober 2010 om bl.a. at sammenlægge de voksenpsykiatriske afdelinger i Augustenborg og Haderslev i Aabenraa samt at etablere børne- og ungdomspsykiatriske sengepladser i bl.a. Aabenraa.

Det ca. 20.000 kvm nye store psykiatriske sygehus var oprindeligt planlagt til at stå klar i 2018, men regionsrådet har besluttet at fremrykke sine anlægsinvesteringer og heriblandt, at det psykiatriske sygehusbyggeri i Aabenraa skal stå færdigt allerede ved udgangen af 2013.

- Jeg er glad for, at vi allerede om to-tre år kan tilbyde de sønderjyske borgere et moderne, fremtidssikret psykiatrisk sygehus, som i høj grad tager udgangspunkt i den enkelte psykiatriske patients behov, og som samtidig tænker den somatiske del af behandlingen med ind, siger Jytte G. Lauridsen (DF), formand for Psykiatriudvalget.

På aftenens møde blev regionsrådets 41 medlemmer præsenteret for et 26 sider langt programoplæg, der generelt beskriver, hvad der skal bygges på Egelund i Aabenraa, hvilke funktioner byggeriet skal indeholde samt, hvor og hvordan sygehuset skal hænge sammen med resten af sygehusbyggeriet i Aabenraa.

I fremtidens Psykiatri i Region Syddanmark vil der ske en omfattende udbygning af lokalpsykiatrien ud fra det synspunkt, at den psykiatriske patient så vidt muligt skal behandles i sine lokale omgivelser og med udgangspunkt i sit eget hjem. Bliver der behov for indlæggelse og længerevarende behandling, vil dette ske på de psykiatriske sygehuse med sengepladser.

I det nye psykiatriske sygehus i Aabenraa vil det ikke blot være sengeplads krævende patienter, der vil blive behandlet. Sygehuset vil i lige så stor grad gøre plads for ambulant behandling inden for geronto- og børne- og ungdomspsykiatrien, og det betyder, at behovet for sengepladser kan variere. Hertil vil tendensen blandt morgendagens patienter være, at de stiller større krav om individuelle løsninger, når de skal behandles. Det behov skal det kommende sygehusbyggeri derfor tage hensyn til med fleksible ruminddelinger.


Et andet væsentligt element i sygehusbyggeriet bliver omgivelserne. I programoplægget, som to brugergrupper for dels voksen- og dels  børne- og ungdomspsykiatrien har været med til at udforme, bliver der lagt vægt på elementer fra den evidensbaseret helbredende arkitektur, som fx blide farvenuancer på væggene, sansehaver, der lukkes inde af de øvrige bygninger i stedet for hegn og gitter, samt alarmsystemer baseret på lys i stedet for lyde, der kan virke meget urovækkende for nogle patienter.

Rent placeringsmæssigt bliver det nye psykiatriske sygehus sammentænkt med det somatiske sygehusbyggeri, og den psykiatriske del forventes etableret nord-vest for den nuværende hovedindgang. Den nuværende plan er derfor at bygge det psykiatriske sygehus på den eksisterende parkeringsplads og ud mod det skrånende areal. Inden for dørene bliver psykiatrien integreret i den fælles akutmodtagelse (FAM), så borgerne sikres én indgang til akutbehandling, uanset om man kommer med psykiatriske eller somatiske sygdomme.

Med programoplægget og de 45 mio. bevilligede kr. bliver næste skridt imod det nye psykiatriske sygehus i Aabenraa at sende opgaven i begrænset EU-udbud. Med i opgaven bliver at udføre byggeriet, så det lever op til energiklasse 2015-niveau.
I alt budgetteres med en samlet udgift til sygehusbyggeriet på knap 450 mio. kr.


FAKTA om byggeriet:

Sengeafsnittene i den sønderjyske psykiatri placeres i nye rammer ved det somatiske sygehus i Aabenraa.

Byggeriet bliver på ca. 20.000 kvm.

Behandlingsomfang: 1700 indlæggelser årligt og ambulant behandling af 700 patienter.

Byggeprojektet vil koste ca. 450 millioner kroner.

Der vil fortsat være ambulant behandling i lokalpsykiatriske centre i Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg kommuner.

Fakta om synergien med somatikken:

En af patientfordelene ved den fælles akutmodtagelse (FAM) mellem somatikken og psykiatrien er, at en stor del af de psykiatriske patienter også har en somatisk lidelse, som de ved modtagelsen kan blive undersøgt for sammen med deres psykiatriske diagnose.

På personalesiden har FAM mellem somatikken og psykiatrien flere fordele bl.a., at antallet af speciallæger til at bemande FAM er større, når der kan rekrutteres fra både det psykiatriske og somatiske personale.

Samarbejdet mellem somatikken og psykiatrien vil også gøre sig gældende på det børne- og ungdomspsykiatriske område, der bygningsmæssigt set tænkes sammentænkt med det nuværende Familiehuset.

APPFWU01V