Skip til primært indhold

Samarbejdsaftale med DAMP Sundhedscenter

En samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og DAMP Sundhedscenter på sygehuset i Tønder betyder, at ortopædkirurgiske patienter kan blive behandlet indenfor en måned, i de tilfælde hvor det offentlige system ikke kan følge med.

Aftalen mellem privathospitalet DAMP Sundhedscenter og Region Syddanmark blev tirsdag 20. oktober 2009 markeret på sygehuset i Tønder.

Hurtig behandling til borgerne

- Patienter skal ikke for alt i verden behandles i det offentlige. Vi behandler der, hvor der er bedst og hurtigst, hvor kvaliteten er i orden og hvor prisen er den bedste. Disse parametre holder for DAMP Sundhedscenters tilfælde, som nu får status af samarbejdssygehus. Så det lover godt for fremtiden, sagde regionsrådsformand Carl Holst (V).

Pressemøde - DAMP Sundhedscenter Regionsrådsformand Carl Holst (V) var inviteret til kaffe med  medarbejdere på Sundhedscentret og herefter var der presse- møde, hvor regionsrådsformanden og sygehusdirektør Marcel  Newerla, DAMP Sundhedscenter (til højre) fortalte mere om  aftalen. Fotos: Jørgen Diswal

Pressemøde - DAMP Sundhedscenter Regionsrådsformand Carl Holst (V) var inviteret til kaffe med medarbejdere på Sundhedscentret og herefter var der presse- møde, hvor regionsrådsformanden og sygehusdirektør Marcel Newerla, DAMP Sundhedscenter (til højre) fortalte mere om aftalen. Fotos: Jørgen Diswal

Flere brikker på plads

Samarbejdsaftalen har flere positive dimensioner: Den er god for Region Syddanmarks  borgere, der kan blive hurtig behandlet – ortopædkirurgiske patienter som måske ellers risikerer at blive klemt i det offentlige system.  Regionsrådsformanden pointerede også, at selvom det offentlige og private er uensartede brikker, er det ikke nødvendigvis brikker, man ikke kan sætte sammen.

Derudover markerede aftalen også et vigtigt element i det grænseoverskridende samarbejde:

Del af det grænseoverskridende samarbejde
- Jeg ser også gerne, at samarbejdet indenfor sundhedsvæsenet bliver grænseløst: At vi kan være med til at nedbryde den der ryg mod ryg indstilling, pointerede regionsrådsformanden.

Så i forhold til samarbejdet med DAMP Sundhedscenter er der også et ønske om at udvide det grænseoverskridende samarbejde, ikke kun fra nord til syd, men henover begge sider af grænsen.

Samarbejdsaftale markeret 20. oktober 2009 mellem Region Syddanmark og DAMP Sundhedscenter i Tønder. ”Selvom det offentlige og private er uensartede brikker, er  det ikke nødvendigvis brikker, man ikke kan sætte sammen”,  sagde regionsrådsformand Carl Holst (V) til pressemødet på  sygehuset i Tønder, hvor samarbejdsaftalen med DAMP  Sundhedscenter blev markeret. Til højre ses sygehusdirektør  Marcel Newerla.

Samarbejdsaftale markeret 20. oktober 2009 mellem Region Syddanmark og DAMP Sundhedscenter i Tønder. ”Selvom det offentlige og private er uensartede brikker, er det ikke nødvendigvis brikker, man ikke kan sætte sammen”, sagde regionsrådsformand Carl Holst (V) til pressemødet på sygehuset i Tønder, hvor samarbejdsaftalen med DAMP Sundhedscenter blev markeret. Til højre ses sygehusdirektør Marcel Newerla.

Samarbejde og synergi på Tønder Sygehus

DAMP Sundhedscenter holder til på Sygehuset i Tønder. I det nye år overgår Sygehuset i Tønder til sammedagssygehus, hvor bl.a. den medicinske sengeafdeling lukker. Herefter vil 2000 kvm stå tomme. Sundhedscentret har ingen planer om at flytte. Måske er der tværtimod mulighed for udvidelse ved leje af flere lokaler. Meningen er også, at den nye MR-scanner, som sygehuset får i det nye år, også kan bruges af DAMP Sundhedscenter.

I forbindelse med sygehusets fremtid er der oprettet en styregruppe med repræsentanter fra regionen, Tønder Kommune og foreningen Sygehusets Venner, der skal se på, hvordan de tomme lokaler kan bruges fremover.  

Siden aftalen blev skrevet under i september måned er 183 patienter blevet behandlet på DAMP Sundhedscenter. 

hanne.kopp@regionsyddanmark.dk

Fakta

Region Syddanmark og DAMP Sundhedscenter indgik den 25. september i år en samarbejdsaftale indenfor det ortopædkirurgiske område. Aftalen omfatter undersøgelse og behandling af lidelser i skulder, albue, hånd/håndled, knæ og fod/fodled.

Samarbejdsaftalen er primært gældende et år med mulighed for forlængelse i op til tre år.

Aftalen forpligtiger Region Syddanmark til at tilbyde de ortopædkirurgiske patienter (indenfor de nævnte grupper), der venter længere end 1 måned på undersøgelse og behandling på offentlig sygehus. Samarbejdsaftalen forpligtiger DAMP Sundhedscenter Tønder til at undersøge og behandle patienter inden for ovennævnte grupper inden for ventetidsrettighederne dvs. undersøgelse og behandling inden for 1 måned.

Samarbejdsaftalen gælder for alle borgere i Region Syddanmark.

DAMP Sundhedscenter Tønder har siden december 2003 undersøgt og behandlet ortopædkirurgiske patienter på Tønder Sygehus. Sundhedscentret er siden da vokset fra en medarbejderskare på godt tyve til 53 medarbejdere. I 2008 blev ca. 5000 patienter undersøgt og behandlet på privathospitalet.

APPFWU02V