Skip til primært indhold

Folk ved grænsen skal lære om hinanden

Befolkningen i grænselandet skal vide mere om, hvad der sker på den anden side af grænsen. Og behovet for information går begge veje. Derfor iværksættes Interreg-projektet Blandt Naboer, der har til formål at nedbryde den informationsbarriere, som den dansk-tyske landegrænse stadig udgør.

Bag projektet står det danske og det tyske mindretal på hver side af grænsen. Som noget unikt er det lykkedes at etablere et samarbejde med medier i grænseregionen. I forbindelse med projektet er der efter en udbudsrunde etableret et netværk af både bladhuse og elektroniske medier. Det drejer sig om:

Der Nordschleswiger og JydskeVestkysten nord for grænsen. 
Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag og Flensborg Avis syd for grænsen.
Medierne vil producere artikler og temasider, som skal udbredes på begge sider af grænsen via medienetværket. I projektet indgår desuden en to-sproget hjemmeside og udgivelse af hæfter med udvalgte temaartikler, som f.eks. kan bruges i undervisningen.

Få mere at vide om dine naboer

Hensigten er at fortælle om mennesker og deres hverdagshistorier i det dansk-tyske grænseland og derved formidle livsstil, traditioner og trends hen over grænsen. På hjemmesiden kan borgerne deltage aktivt i projektet og fortælle deres historie, informere om arrangementer, nyskabelser m.v.

Et tredje ben i projektet er en to-sproget grænseoverskridende kultur- og aktivitetskalender med aktuelle kulturelle tilbud i grænseregionen. Kultur- og aktivitetskalenderen skal inspirere borgerne i grænselandet til at gøre brug af nogle af de mange tilbud på den anden side af grænsen.

- En af de ting, der har glædet mig meget i den seneste tid, er de brede oplysningsprojekter, vi har fået forelagt, herunder projektet Blandt Naboer, siger Jens Andresen, medlem af regionsrådet i Region Syddanmark og formand for Interreg-Udvalget.

- Sådanne informationsprojekter er meget vigtige, da disse er til gavn for den enkelte borger, vurderer han.

Syddanmark og Slesvig-Holsten støtter projektet gennem Interreg 4 A-programmet Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. med ca. 3,8 mio. kr. i en periode på to år.

Interreg-Udvalget godkendte på mødet i går den 9. juni 2009 i alt 2 projekter og bevilgede dermed et samlet beløb på 9,8 mio. kr.

FAKTA:

INTERREG 4 A-programmet Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. har i perioden frem til 2013 i alt ca. 330 mio. til rådighed til at støtte grænseoverskridende projekter. Programmet er medfinansieret af Den Europæiske Union, Den Europæiske Fond for Regional Udvikling.

INTERREG-Udvalget består af 27 medlemmer fra kommunerne i Region Syddanmark, statslige og delstatsrepræsentanter, nationale mindretal, organisationerne fra områderne arbejdsmarked, erhvervsliv, højere læreranstalter, miljø og ligestilling, parterne bag INTERREG-programmet samt EU-Kommissionen.

En af udvalgets opgaver er at behandle projektansøgninger.

APPFWU01V