Skip til primært indhold

Fra grænseregion til energiregion

5,9 mio. kr. skal være med til at ændre grænseregionen til en international anerkendt energiregion.

5,9 mio. kr. skal være med til at ændre grænseregionen til en international anerkendt energiregion. Det er INTERREG-projektet ”International Teknologiregion Vedvarende Ressourcer” (ITER) der vil oprette et internationalt vidensnetværk gennem et grænseoverskridende samarbejde mellem erhvervsliv og vidensinstitutioner.

Målet med netværket mellem danske og tyske aktører er på længere sigt at bane vejen for en fælles dansk-tysk klynge inden for vedvarende energi. Netværket skal bidrage til at gøre regionen til en international teknologiregion inden for vedvarende ressourcer og energi.

Fælles teknologi fremstød på et globalt marked

Projektet er et samarbejde udviklet i de sidste halvandet år mellem IHK Flensburg (Industrie- und Handelskammer, Flensburg), Udviklingsråd Sønderjylland (URS), Universität Flensburg (Institut für Innovationsmanagement) og SDU (Mads-Clausen Institut).

Det overordnede mål er at fremme netværksdannelse og projektudvikling samt styrke vidensformidlingen på tværs af grænsen. Det regionale erhvervsliv skal involveres via konferencer, virksomhedsbesøg og informationsmateriale. Derudover ønsker man at styrke markedsføringen af regionen som en teknologiregion inden for vedvarende energi.

- Vi ønsker at styrke innovation og samarbejde i de mange små og mellemstore virksomheder indenfor vedvarende energi, nord og syd for grænsen. Fokus i projektet er at bringe entreprenører og kompetencer sammen nord og syd for grænsen, så nye produkter og teknologier opstår indenfor fx sol, vind, bio og bølgeenergi, udtaler Udviklingschef Claus Schmidt fra Udviklingsråd Sønderjylland.

- Det globale marked er umætteligt og tiden har aldrig været mere gunstig for produkter og teknologier indenfor vedvarende energi. Samtidig er der jo en fantastisk synergi til produkter indenfor traditionelle energikilder og energieffektivitet og her står vi i forvejen stærkt i Syddanmark.

Industriatlas og fremtidens efterspørgsel

Projektets parter vil endvidere udarbejde et industriatlas, et landkort og et katalog over virksomheder og vidensinstitutioner på området for vedvarende ressourcer og energiefficiens. Eksperter inden for området vil blive interviewet med henblik på at finde frem til tendenser på det fremtidige marked samt at udarbejde et katalog over relevante forsknings- og udviklingstemaer. Herved vil interesserede kunne danne sig et overblik over aktører på begge sider af grænsen og kunne få et indblik i, hvad fremtiden kan bringe inden for vedvarende ressourcer og energiefficiens.

INTERREG-Udvalget besluttede på et møde d. 27. november 2008 at støtte projektet med 5.9 mio. kroner, da INTERREG 4 A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. herved kan bidrage til at udvikle grænseregionen til en energiregion.

Læs også mere om projektet på www.soenderjylland.dk

Yderligere oplysninger:

Region Syddanmark, Direktør for Regional Udvikling Mikkel Hemmingsen, tlf. +45 7663 1975
Udviklingsråd Sønderjylland, Udviklingschef Claus Schmidt, tlf. +45 2968 5076

APPFWU02V