Skip til primært indhold

Region Syddanmark siger ja til Falck

Det bliver også fremover Falcks ambulancer, der rykker ud i det syddanske. Regionsrådet i Region Syddanmark valgte i eftermiddag at sige ja til tilbuddet fra Falck.

Hermed vil borgerne opleve bedre beredskabsdækning i hele Region Syddanmark og hurtigere udrykning i Sønderjylland.
- Aftalen med Falck vil som minimum give os de samme responstider og flere akutbiler og lægebiler. Men det er alt sammen tal og teknik. I sidste ende handler det om tryghed for borgerne i Region Syddanmark. Tryghed ved at hjælpen er nær, når der er brug for det. Den tryghed har vi nu, og den skal vi have i fremtiden, siger Carl Holst (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark.


Prisen for aftalen, som består af tre kontrakter, der løber fra 1. september 2009 og fire år frem med option på yderligere to år, lyder på knap to milliarder kroner for de næste fire års drift.

Kontrakten på ambulancekørslen indeholder foruden de 56 døgnbemandede ambulancer og tre dagsbemandede ambulancer også regionens lægebiler, akutbiler, babyambulance, to ambulancer designet til transport af hospitalssenge samt to ambulancer designet til transport af patienter, der vejer mere end 150 kg.

Kontrakten på ambulancekørslen indeholder desuden mulighed for via optioner at tilkøbe yderligere beredskab.

  • Esbjerg får en døgndækkende lægebil som erstatning for den ene ambulancelæge.
  • Lægebilen i Svendborg udvides fra dag- til døgndækkende.
  • Skærbæk får en døgndækkende akutbil bemandet med paramediciner.
  • Faaborg får ligeledes en døgndækkende akutbil bemandet med paramediciner.
  • Rødding får en døgndækkende akutbil med paramediciner som erstatning for den lægebil, der i dag kører fra lægehuset i praksistiden.
  • Grindsted får en døgndækkende akutbil bemandet med paramediciner.
  • Akutbilen i Rudkøbing bemandes med en paramediciner i stedet for en ambulancebehandler.
  • Akutbilen i Sønderborg bliver døgndækkende.
  • Haderslev får døgndækkende akutbil.

De gennemsnitlige responstider for ambulancerne vil ligne de tider, der gælder i dag: 8,6 minutter for Sydvestjylland og 7,9 minutter for hhv. Fyn og Trekantsområdet.
Dog vil den gennemsnitlige udrykningstid for Sønderjylland blive forbedret fra 10,1 minutter til 9,8 minutter.

Som noget nyt vil liggende, ikke behandlingskrævende, patientbefordring blive sidestillet med siddende patientkørsel. Nogle af vognene til liggende patientbefordring vil dog blive udstyret som ambulancer, så de kan inddrages i beredskabet ved behov.

Yderligere oplysninger fås hos:

Carl Holst (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark, mobil 4032 5210
Jane Kraglund, sundhedsdirektør i Region Syddanmark, mobil 2899 3240

APPFWU02V