Skip til primært indhold

Nærhed og tilgængelighed i Fremtidens Psykiatri

Regionsrådet godkendte i mandags, den 24. august 2009, et forslag til en generalplan for psykiatrien i Region Syddanmark. Generalplanen fastlægger grundlaget for de kommende års psykiatribyggerier – såvel den ambulante som den stationære psykiatri i Region Syddanmark.

- Selvom planen handler om byggerier i psykiatrien, så er det først og fremmest patienten, der er i fokus. Der er taget højde for åbenhed, nærhed og tilgængelighed. På den måde sikrer vi den bedst mulige patientbehandling, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Lokalpsykiatrien bliver central

Generalplanen beskriver anlægsprojekterne frem til 2018 og tager afsæt i planen ”Fremtidens Psykiatri”, som regionsrådet godkendte i december 2007. Her blev det slået fast, at regionens lokalpsykiatriske centre skal være indgangsporten til behandlingen af psykisk syge borgere. Hensigten med de lokalpsykiatriske centre er, at behandlingen skal foregå så lokalt som muligt, så patienten kan blive i sine vante omgivelser, hvor bl.a. patientens netværk er, og så indlæggelse så vidt muligt undgås.

Et solidt grundlag

- Planen er blevet til under inddragelse af både personale, brugere og pårørende, og den giver efter min bedste overbevisning et solidt grundlag for at udvikle og modernisere de fysiske rammer for psykiatrien i Region Syddanmark, siger formanden for det særlige udvalg for social, psykiatri og specialundervisning, Bente Gertz Hansen (S).

Fremover vil den stationære psykiatri, den såkaldte døgnfunktion, der rummer psykiatriens sengepladser, blive samlet seks steder i regionen.

Næste skridt i planlægningen af Fremtidens psykiatri bliver at prioritere anlægsmidlerne. Det sker i forbindelse med de kommende års budgetlægning.

Fakta

Generalplanen for psykiatrien i Region Syddanmark fastlægger principperne for de fysiske rammer de næste 10 år frem. De kommende års anlægsinvesteringer vil koste ca. 2 mia. kr. i både nye og bestående bygninger.

Den stationære psykiatri vil på sigt være placeret på seks matrikler i Region Syddanmark: Esbjerg, Vejle, Aabenraa, Middelfart, Odense og Svendborg.

Esbjerg: Psykiatri nedlægges i Hviding ved Ribe og placeres i Esbjerg. Her bygges for 174 mio. kr.

Vejle: Psykiatrien flytter fra Kolding til Vejle og sammen med den eksisterende psykiatri i Vejle, samles den i et nyt byggeri (tæt på sygehuset i Vejle). Pris for nyt byggeri: 508 mio. kr.

Aabenraa: Psykiatrien flytter fra Haderslev og Augustenborg til nyt byggeri i Aabenraa ved sygehuset. Pris: 415 mio. kr.

Middelfart: Her samles retspsykiatrien, som i dag ligger i Middelfart, Hviding og Odense. Pris for om- og tilbygning: 223 mio. kr.

Odense: Nyt byggeri ved det nye OUH. Pris: 539 mio. kr.

Svendborg: Eksisterende psykiatri forbliver i Svendborg.

De lokalpsykiatriske centre, den nuværende distriktspsykiatri, vil blive udbygget, så der på sigt vil være 16 centre i Region Syddanmark. En del af centrene findes i forvejen, men alle skal udbygges til at kunne varetage et betydeligt større antal patienter.

APPFWU01V