Skip til primært indhold

Ældre patienter og blodpropper til Sønderborg

Et flertal i regionsrådet vedtog i går aftes at samle behandlingen af ældre indlagte patienter (stationær geriatri) og patienter med blodpropper og hjerneblødninger (stationær apopleksi) i Sønderjylland.

Flytningen af de to specialer fra Haderslev til Sønderborg blev udsat på det forrige regionsmøde den 23. marts, efter at der blev rejst spørgsmål til mindretalssynspunkter i de sundhedsfaglige arbejdsgrupper og til liggetiderne for de ældre indlagte patienter.

I mellemtiden er spørgsmålene blevet besvaret og drøftet i de politiske udvalg, og på gårsdagens regionsrådsmøde var grundlaget dermed på plads for at kunne vedtage flytningen.

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi tager den tid, der er brug for, så regionsrådet føler sig klædt på til de beslutninger, der skal træffes. Nu har vi afklaret de spørgsmål, der blev rejst. Det står klart, at kvaliteten i behandlingen forbliver på samme høje niveau, og jeg er glad for, at vi nu kan komme videre med den gennemførelsesplan, der over de næste 10 år skal give de syddanske patienter det bedst tænkelige sygehusvæsen, siger Poul-Erik Svendsen (S), 1. næstformand i Region Syddanmark og formand for det særlige udvalg vedrørende sundhed.

Plan for færre senge

Når de to specialer flytter til Sønderborg vil antallet af senge samtidig blive reduceret. Antallet af senge til behandling af ældre indlagte falder fra 30 til 18, og antallet af senge til patienter med blodpropper og hjerneblødninger falder fra 30 til 20.

Faldet i antallet af sengepladser var et væsentligt punkt i de mindretalssynspunkter, der blev rejst i de sundhedsfaglige arbejdsgrupper og medvirkende til den bekymring, der har været omkring flytningen af specialerne. Men Region Syddanmark har lavet en plan, der fremadrettet skal sikre kvaliteten og bæredygtigheden i specialerne.

Planerne omfatter for eksempel bedre tilrettelæggelse af patientforløbene, som skal gøre det muligt at nedbringe liggetiden for de ældre patienter fra gennemsnitlig 17,9 dage til 8-10 dage. Til sammenligning er patienterne på Odense Universitetshospital i gennemsnit indlagt i 10,4 dage. Det er en generel forudsætning for alle regionerne, at de skal nedbringe antallet af senge på sygehusene kraftigt.

Flytningen af de to specialer vil ske omkring 1. januar 2010.

FAKTA

Flytningen af de to specialer sker som led i en konsolidering af Sygehus Sønderjylland. Da sygehusets funktioner i dag er spredt ud på fire matrikler i Aabenraa, Sønderborg, Haderslev og Tønder betyder det, at mange funktioner er små og sårbare, og dermed også svære at opretholde.

Derfor har regionsrådet som en del af den overordnede gennemførelsesplan for fremtidens sygehuse vedtaget, at de akutte og stationære funktioner i Sønderjylland allerede indenfor 2-3 år skal samles i Sønderborg og Aabenraa.

Den overordnede gennemførelsesplan strækker sig over 10 år, og omfatter blandt andet planen om udbygningen af sygehuset i Aabenraa til akutsygehus.

APPFWU02V