Skip til primært indhold

Svært at pendle over grænsen

En ny rapport om grænsependlernes forhold ved den dansk-tyske grænse, viser med al tydelighed, at det stadigvæk er besværligt at være grænsependler.

Det er Region Sønderjylland-Schleswig, der har udarbejdet rapporten, som er baseret på oplysninger fra Infocenter Grænse der både rådgiver og vejleder danske og tyske pendlere.

Dansk-tyske problemer

Hvad enten pendlerne skal fra Danmark til Tyskland, eller den anden vej, er der barrierer i form af helt overordnede ting som forskellig retsopfattelse, til helt simple ting som manglen på tosprogede formularer og blanketter. Et konkret eksempel er børnetilskud der, på grund af kompliceret lovgivning og manglende ekspertise hos forvaltningerne, ofte medfører irritation og økonomiske tab hos arbejdstagerne.

”Det er godt, at vi nu for alvor får sat ord på de barrierer, der er for grænsependlerne. Det er vigtigt at det grænseoverskridende samarbejde er konkret. Denne analyse peger netop på nogle konkrete problemer, der har betydning for borgere på begge sider af grænsen.
Staten har med stor succes været en aktiv medspiller i Øresundsregionen. På samme måde skal vi sørge for, at være i dialog med staten om også at være en aktiv medspiller i samarbejdet over den dansk-tyske grænse,” siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Manglende information og usikkerhed

I rapporten peges der blandt andet på, at pendlerne oplever problemer med manglende information, der findes på begge sprog, usikkerhed fra forvaltninger i generelle spørgsmål vedrørende pendling, tvetydig lovgivning og ulige behandling.

Rapporten, der er på både dansk og tysk, indeholder udover beskrivelserne af barriererne, også et lille historisk resume og et blik på hvad fremtiden kan byde grænsependlerne.

Yderligere oplysninger:

Carl Holst (V), regionsrådsformand, Region Syddanmark. Tlf. 4032 5210

Peter Hansen, leder af regionskontoret for Region Sønderjylland-Schleswig. Tlf. 7467 0501

APPFWU02V